Verslag 2019

Hieronder treft u een opsomming van de belangrijkste onderwerpen aan waar de dorpsraad in 2019 aandacht heeft besteed.

Jaarvergadering 2018

Op 27 november 2018 heeft de jaarlijkse jaarvergadering plaatsgevonden met als thema Elektrisch rijden en (elektrische) deelauto. Op de avond waren naast de dorpsraadsleden 15 inwoners van Ovezande aanwezig. Cathelijn Goedegebure is als nieuw lid toegevoegd aan de Dorpsraad. Mevrouw Platschorre van het Vrijwilligershuis heeft vervolgens een toelichting gegeven over het project Borsele voor elkaar.

Na de pauze heeft de voorzitter door middel van een powerpresentatie de aanwezigen geïnformeerd over de mogelijkheden van een deelauto op ons dorp.  

Uitbreiding dorpsraad.

In september 2019 heeft Wout Aartsen aangegeven om door redenen te stoppen met de werkzaamheden voor de dorpsraad. Intussen is Yvonne Claasen bereid gevonden het stokje over te nemen. Zij is inmiddels vrij actief in een werkgroep Imago in het kader van B2030.

Overleg gezamenlijke dorpsraden.

Om de communicatie tussen de dorpsraden en de gemeente Borsele maar ook de samenwerking tussen de dorpsraden onderling te verbeteren, hebben ook in 2019 enkele gezamenlijke overleggen met de gemeente en de dorpsraden plaatsgevonden. Onderwerpen van gesprek waren onder andere de relatie met de gemeente, maar ook de rol van de Dorpsraden bij de borging van het project B2030 en bij het project duurzame dorpen is besproken. 

B2030.

In 2019 zijn de werkgroepen druk bezig geweest met ideeen te realiseren. Zo werkt de werkgroep duurzaamheid de onderwerpen postcoderoos, elektrische deel-auto en circulaire economie(afval) uit. Andere werkgroepen zijn de werkgroep verkeer, imago en woningen. De werkgroepen staan in principe los van de Dorpsraad en geven zelfstandig uitvoering aan hun initiatieven. Wel zijn enkele bestuursleden lid van een werkgroep. Op 18 september 2019 heeft de borgingsbijeenkomst plaatsgevonden terugkoppeling B2030 projecten waar ook een toelichting is gegeven over het groenstructuurplan

AED.

Inmiddels is iedereen op de hoogte gebracht van de wijzigingen mbt trainingen AED. AED herhalingstrainingen kunnen vanaf heden gevolgd worden bij mevrouw Igounet. Tevens moeten deelnemers aan de trainingen zich opnieuw aanmelden bij het systeem Stan. Voor het onderhoud van de AED, die hangt in een kast in het gebouw Nieuwsande, is een oplossing gevonden. Iedereen is inmiddels op de hoogte gesteld over de code van de kast.