Ovezande 700 jaar

Aan de slag!

Nadat de plannen voor het 700 jarig bestaan van Ovezande op de jaarvergadering van de dorpsraad werden gepresenteerd, bleek de belangstelling groot te zijn. Eind juni zijn daarom huis-aan-huis enveloppen bezorgd om alle inwoners nader te informeren over de plannen en hen de mogelijkheid te geven te reageren. Dat gebeurde massaal! Bijna 100 ideeën en suggesties, van groen tot rijp van klein tot groot en op allerlei gebieden kwamen binnen bij de voorbereidingsgroep. Ook steunden de inwoners de voorbereidingswerkzaamheden met gulle giften. Tijd dus om iedereen die had aangegeven mee te willen helpen of denken uit te nodigen voor een bijeenkomst.

Op dinsdag 27 september werden de ideeën aan de meer dan vijftig aanwezigen gepresenteerd. Om alles een beetje behapbaar te maken waren ze in een vijftal categorieën onderverdeeld. Dit met de bedoeling dat hiervoor werkgroepen zouden worden geformeerd, met als taak de voorstellen te beoordelen en een werkbaar en financieel haalbaar plan te maken. Alle activiteiten zouden over het hele jaar verspreid moeten worden.

De categorieën zijn:

 • Geschiedenis
 • Sport en spel
 • Creatief
 • Actief
 • Feestelijkheden

Daarnaast liggen er nog plannen op tafel die al aan personen zijn toegekend of verder worden uitgewerkt door de stuurgroep, zoals:

 • Ovezande ZINGT ..                                 
 • Het foute Ovezandse Feest               
 • Dorpsontbijt                                          
 • Adventramen
 • Lichtprocessie
 • Openlucht bioscoop
 • Nieuwjaarsborrel

Aan het einde van de avond werden de werkgroepen geformeerd en de agenda’s getrokken. Over twee maanden, op dinsdag 29 november zullen de werkgroepen verslag uitbrengen over wat naar hun idee is concreet haalbaar is, in welke tijd van het jaar het gaat plaatsvinden en welke financiën er mee gemoeid zijn. Er was veel belangstelling maar er is nog ruimte voor meedenkers en organisatoren. Meld je dus vooral aan op ovezande700jaar@gmail.com

______________________________________________________________________

Ovezande 700 jaar, tijd voor een feestje

Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad op 29 maart heeft Ad Schenk namens de werkgroep 700 jaar Ovezande een presentatie gegeven om te onderzoeken of er voldoende animo is om dit heuglijke dorpsjubileum groots te gaan vieren.

Rond deze tijd bestaat het dorp Ovezande 700 jaar. De eerste naamsvermelding stamt namelijk uit 1324 Avensant, also lange als ‘t bediket es.

Daaraan voorafgaand werd rond 1280 een schor dat in de Zwake lag, omdijkt. Die eerste bedijking was de Oud Ovezandepolder. Zo ontstond een eiland in de Zwake. Eind 13e eeuw hebben de eerste burgers zich gevestigd op het eiland. Dat zullen er niet veel geweest zijn. In 1318 werden voor het eerst tienden (pacht) van het eiland betaald. En in 1324 de eerste naamsvermelding. Kort voor 1330 werd het eiland door een dam (de huidige Zakdijk) verbonden met Oudelande.

Een voorbereidingsgroep van diverse pluimage had al voorbereidend gedaan. Bij de jaarvergadering bleek veel enthousiasme om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten. Het idee om 2024 te bombarderen tot feestjaar werd breed ondersteund. Het wordt een jaar waarin met allerlei activiteiten aandacht wordt besteed aan dit heuglijke feit. Het mooiste zou zijn wanneer daar het hele dorp, de verenigingen, dorpsraad, de Klomp, de school, de kerk(en), de ondernemers, de brandweer, de zorg, de KBO, inwoners etc aan mee zouden doen. Wanneer al die partijen iets van hun activiteiten zouden koppelen aan 700 jaar Ovezande heb je zo een mooi jubileumjaar. Tijdens de jaarvergadering vlogen de eerste prachtige ideeën al over tafel: Ovezandse Olympische Spelen, met een dorpsvuurwerk het jubeljaar inluiden, ballonvaarten over ons jarige dorp, dorpsontbijt, een tentoonstelling in de kerk, een eigen koekje, bier of wijn, etc.

Naast de activiteiten, georganiseerd door de verenigingen etc,  zouden we gezamenlijk nog een paar grotere evenementen van de grond moeten proberen te krijgen, zoals bijvoorbeeld een historische optocht, een ‘theatervoorstelling’ voor en door het dorp (en omgeving), etc.

De werkgroep was blij met de grote opkomst en de grote animo om hier een succes van te maken. Een vroegtijdige betrokkenheid bij 700 jaar Ovezande is nodig om 2024 echt tot een succes te maken.

Stijn van Staveren heeft met veel creativiteit een prachtige logo voor 700 jaar Ovezande gecreëerd. Dat wordt voortaan hét beeldmerk van het jubileumjaar. Aan alle verenigingen, clubs en dergelijke is gevraagd om komende maanden te agenderen wat men zou kunnen bijdragen aan het jubeljaar.

We hopen dan na de zomer een soort groslijst van ideeën te hebben. Daarna kunnen we het verder concreet gaan maken. Doel is dat we eind 2023 een compleet boekje kunnen presenteren met alle activiteiten in 2024, het jaar van 700 jaar Ovezande. Omdat subsidies/sponsoring aanvragen pas kan bij concrete projecten en omdat dat haast altijd cofinanciering zal moeten zijn, moeten we ook samen als dorp een budget bijeen zien te krijgen.

Het plan is om binnenkort op elk adres een brief met envelop te bezorgen. De brief bevat de aankondiging en tekst en uitleg over de viering van 700 jaar Ovezande. De envelop halen we later op, we hopen dat elk adres ook betrokkenheid toont door het envelop goed te vullen. Ook is het mogelijk je via het antwoordstrookje op te geven voor activiteiten.

De voorbereidingsgroep

Charlotte den Toonder       Olaf Vroonland         Rob de Baar

Yvonne Claassen                  Jeroen Derks             Ad Schenk