Ovezande 700 jaar

Ovezande 700 jaar, tijd voor een feestje

Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad op 29 maart heeft Ad Schenk namens de werkgroep 700 jaar Ovezande een presentatie gegeven om te onderzoeken of er voldoende animo is om dit heuglijke dorpsjubileum groots te gaan vieren.

Rond deze tijd bestaat het dorp Ovezande 700 jaar. De eerste naamsvermelding stamt namelijk uit 1324 Avensant, also lange als ‘t bediket es.

Daaraan voorafgaand werd rond 1280 een schor dat in de Zwake lag, omdijkt. Die eerste bedijking was de Oud Ovezandepolder. Zo ontstond een eiland in de Zwake. Eind 13e eeuw hebben de eerste burgers zich gevestigd op het eiland. Dat zullen er niet veel geweest zijn. In 1318 werden voor het eerst tienden (pacht) van het eiland betaald. En in 1324 de eerste naamsvermelding. Kort voor 1330 werd het eiland door een dam (de huidige Zakdijk) verbonden met Oudelande.

Een voorbereidingsgroep van diverse pluimage had al voorbereidend gedaan. Bij de jaarvergadering bleek veel enthousiasme om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten. Het idee om 2024 te bombarderen tot feestjaar werd breed ondersteund. Het wordt een jaar waarin met allerlei activiteiten aandacht wordt besteed aan dit heuglijke feit. Het mooiste zou zijn wanneer daar het hele dorp, de verenigingen, dorpsraad, de Klomp, de school, de kerk(en), de ondernemers, de brandweer, de zorg, de KBO, inwoners etc aan mee zouden doen. Wanneer al die partijen iets van hun activiteiten zouden koppelen aan 700 jaar Ovezande heb je zo een mooi jubileumjaar. Tijdens de jaarvergadering vlogen de eerste prachtige ideeën al over tafel: Ovezandse Olympische Spelen, met een dorpsvuurwerk het jubeljaar inluiden, ballonvaarten over ons jarige dorp, dorpsontbijt, een tentoonstelling in de kerk, een eigen koekje, bier of wijn, etc.

Naast de activiteiten, georganiseerd door de verenigingen etc,  zouden we gezamenlijk nog een paar grotere evenementen van de grond moeten proberen te krijgen, zoals bijvoorbeeld een historische optocht, een ‘theatervoorstelling’ voor en door het dorp (en omgeving), etc.

De werkgroep was blij met de grote opkomst en de grote animo om hier een succes van te maken. Een vroegtijdige betrokkenheid bij 700 jaar Ovezande is nodig om 2024 echt tot een succes te maken.

Stijn van Staveren heeft met veel creativiteit een prachtige logo voor 700 jaar Ovezande gecreëerd. Dat wordt voortaan hét beeldmerk van het jubileumjaar. Aan alle verenigingen, clubs en dergelijke is gevraagd om komende maanden te agenderen wat men zou kunnen bijdragen aan het jubeljaar.

We hopen dan na de zomer een soort groslijst van ideeën te hebben. Daarna kunnen we het verder concreet gaan maken. Doel is dat we eind 2023 een compleet boekje kunnen presenteren met alle activiteiten in 2024, het jaar van 700 jaar Ovezande. Omdat subsidies/sponsoring aanvragen pas kan bij concrete projecten en omdat dat haast altijd cofinanciering zal moeten zijn, moeten we ook samen als dorp een budget bijeen zien te krijgen.

Het plan is om binnenkort op elk adres een brief met enveloppe te bezorgen. De brief bevat de aankondiging en tekst en uitleg over de viering van 700 jaar Ovezande. De enveloppe halen we later op, we hopen dat elk adres ook betrokkenheid toont door het enveloppe goed te vullen.

De voorbereidingsgroep

Charlotte den Toonder       Olaf Vroonland         Rob de Baar

Yvonne Claassen                  Jeroen Derks             Ad Schenk