Wonen in woonzorgcentrum NieuwSande

Ovezande heeft veel voorzieningen. Bekend is NieuwSande, een instelling met groepswoningen voor dementerende bejaarden. Maar hoe ziet het er precies van binnen uit en wat gebeurt er allemaal? Tijd om eens een bezoekje te brengen en wat vragen te stellen. Een verslag van dit gesprek is te vinden in de rubriek “Voor het voetlicht” onder “Wonen in woonzorgcentrum NieuwSande”.

Goede aftrap afvalproject Ovezande

Na op een geslaagde proef in Nieuwdorp is de gemeente Borsele eind januari ook in (een deel van) Ovezande gestart met een afvalproject. Het doel is het percentage restafval sterk te verminderen. In Nieuwdorp is deze actie succesvol: het restafval is er met 30% teruggebracht.

Duurzaamheid
De gemeente doet dit enerzijds omdat er nog steeds ruim 100 kilo per inwoner per jaar te veel restafval wordt aangeboden, anderzijds uit duurzaamheidsoogpunt: veel van wat in het restafval belandt kan nog gerecycled worden of een tweede leven krijgen via de kringloop of
textielcontainer bijvoorbeeld.

Nee-nee sticker
De betreffende bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Niet alle adressen doen nu mee. Alleen de adressen die in de ophaalroute van het project vallen, hebben een brief ontvangen. Heeft u echter een nee-nee sticker op uw brievenbus, dan kon de informatie niet bezorgd worden. Of heeft u door een fout in de bezorging wellicht ook geen brief ontvangen? U kunt u dit melden via mailadres nietallesisrest@borsele.nl of telefonisch bij onze receptie: 0113-23 83 83.

Ophaalroute
Op het kaartje dat bij dit bericht is gevoegd staat de ophaalroute. Ligt uw woning binnen de zwarte lijnen, dan valt uw adres binnen het project.

Resultaat eerste check
Deze week heeft een eerste check plaatsgevonden van de restafvalcontainers in Ovezande. Het mooie resultaat: meer containers, minder afval. Tel daarbij op dat er geen enkele rode en maar 13 gele kaarten hoefden te worden uitgedeeld: de gemeente kan spreken van een prima start!

Kay-Atelier de moeite waard!

Dan sta je met je bedrijf met een leuk artikel in de Borselse Bode en dan wordt hij niet in je woonplaats bezorgt! Kaylee Minnaard was zwaar teleurgesteld en terecht. Tijd dus voor de Dorpskrant Ovezande om haar eens voor het voetlicht te halen. En dat bleek de moeite waard. Het interview “met haar is te vinden in de rubriek “Voor het voetlicht” . En kijk ook eens op haar website: kayatelier.nl!

De hervormde lagere school en kerk in Ovezande

In zijn jeugd was er in Ovezande nog een protestantse lagere school, gelegen naast de hervormde kerk op de hoek Hoofdstraat – Kerkplein. In 1962 sloot de school haar deuren. Ook was er een hervormde kerk. In 2003 was er de laatste kerkdienst en werd de hervormde gemeente in Ovezande opgeheven. Tom Rentmeester schrijft er over in de rubriek geschiedenis/Onderwijs en kerk.

Parkeerverbodzone en laadpaal

Er wordt vaak te dicht bij de ingang van de kerk aan de Hoofdstraat geparkeerd. Dat levert soms vervelende situaties op, zoals onlangs bij een begrafenisstoet gebeurde. De tegels met NP erop blijken onvoldoende te zijn of worden over het hoofd gezien. Daarom is besloten een parkeerverbodszone in te stellen rond de kerk en precies aan te geven waar wel geparkeerd mag worden. Binnenkort zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Daarnaast blijkt de elektrische laadpaal dusdanig vaak gebruikt te worden dat het wenselijk is er een tweede naast te installeren. Kortom de Schutterstraat heeft alle aandacht de komende tijd.

“En dan naar kostschool….”

Halverwege de vorige eeuw was het gebruikelijk dat jongens van katholieke huize en uit de wat betere milieus naar kostschool gingen. Ook Tom Rentmeester moest eraan geloven. Hoe hij dat heeft ervaren beschrijft hij in zijn nieuwste bijdrage in de rubriek geschiedenis onder het kopje “onderwijs en kerk”

Wie was er bij?

In 2004 was Borsele aangewezen als de gemeente voor de Nationale Boomfeestdag. Aanvankelijk was e.e.a. georganiseerd omtrent de geboorte van Princes Amalia maar daags voor het festijn overleed koningin Juliana. De boom is toen aan haar opgedragen. Kinderen uit heel Zeeland waren uitgenodigd voor deze boomfeestdag, waaronder kinderen uit Ovezande.

De leerlingen uit Ovezande waren erg boos omdat de door hen en andere kinderen met veel ceremonie geplaatste bomen daags na het planten waren verwijderd en elders in de Borsselse polder herplaatst. Ben je of ken je iemand die destijds als leerling van de Zandplaat bij die boomfeestdag aanwezig was en nu rond de 30 jaar zal zijn, laat dit dan even weten via een mailtje aan info@dorpskrantovezande.nl

Hun verhaal, hun jeugdervaring, van de gebeurtenis is een waardevolle aanvulling op de ‘geschiedschrijving’ van Borssele.

De bovenstaande afbeelding van de plaquette is, vanwege het overlijden van Juliana, nooit toegepast. Op het hek rond de huidige koningsboom zit een plaquette met een korte verwijzing naar de toenmalige koningin.

Met het Theehuis het nieuwe jaar in

Het was behoorlijk druk op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Theehuis De Pastorie. De buren waren uitgenodigd om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden, maar er waren ook andere genodigden. Natuurlijk werden de gasten onthaald op heerlijke hapjes en alcoholvrije drankjes. In de periode van nog geen anderhalf jaar van hun bestaan heeft het Theehuis hun bestaansrecht bewezen en blijkt een goede aanvulling te zijn op de bedrijvigheid in Ovezande. Het “Ommetje van Ovezande” gaat dit jaar aangepast worden omdat er de afgelopen jaren nogal wat nieuwe bezienswaardigheden zijn bijgekomen. Het Theehuis verdient hier zeker een plaatsje in.