Even voorstellen…

Dat de Dorpskrant Ovezande niet alleen in Ovezande gelezen wordt, maar zelfs in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en natuurlijk Belgie weten we sinds kort. Al langer hadden we contact met Herman van Woerkens uit Alkmaar. Zijn grootvader was de alom bekende Meester De Waal. Herman heeft veel onderzoek gedaan naar het onderwijs destijds in Ovezande en wil dat graag met ons delen. In de rubriek “Voor het voetlicht” stelt hij zich aan ons voor.

Wat gaat er gebeuren met de RK kerk?

De RK-kerk in Ovezande is belangrijk voor veel mensen in ons dorp, zowel maatschappelijk als geschiedkundig. Toch wordt er door de Pater Damiaanparochie over nagedacht om vijf van de acht kerken op Zuid-Beveland te sluiten. Over drie jaar wordt besloten of ook de kerk in Ovezande daarbij hoort. Genoeg reden om eens te luisteren naar de argumenten van het parochiebestuur om tot zulke drastische maatregelen over te gaan. Op donderdag 7 april was er een goed bezochte bijeenkomst in Ovezande, waar het voorgenomen besluit werd toegelicht.

Met een overdosis aan statistieken en cijfers werd duidelijk gemaakt dat zowel de financiën van de acht kerken als het aantal kerkgangers en sacramenten (dopen, eerste communie etc) sinds 2013 hard achteruit holt. De kosten zijn niet meer op te brengen en het vermogen van de parochie verdwijnt snel. Daarom het voorgenomen besluit om nu al een drietal kerken aan te wijzen die gesloten moeten worden en over drie jaar een besluit te nemen over o.a. Ovezande.

Wat betekent dit nu voor de kerk in Ovezande? Eigenlijk gaat het prima in Ovezande, zowel financieel als met het aantal vrijwilligers en kerkgangers als je dat vergelijkt met andere kerken. Waarom er dan over drie jaar toch een keuze gemaakt moet worden tussen de kerken in Heinkenszand, Kwadendamme en Ovezande werd niet echt duidelijk. Wat wel nadrukkelijk gemeld werd is dat het een wake-up call was om de kerken aan te zetten tot samenwerking en vooral kerkbezoek en sacramenten te stimuleren. Dat dit ook kan betekenen dat men elkaar gaat beconcurreren werd met tegenzin bevestigd.  Dat de kerk in Ovezande veel meer voor de lokale maatschappij betekent en veel actiever is dan alleen het bieden van onderdak aan gelovigen voor de liturgie is in het onderzoek helaas niet meegenomen. Voor geïnteresseerden zijn de cijfers die gepresenteerd zijn te vinden op de website van de parochie /www.paterdamiaanparochie.nl onder het kopje parochienieuws.

“Hroeten uut Amerika……”

Dit verwacht je niet…., je krijgt plotseling een mail met een reactie vanuit Amerika op het artikel “Zeeuws meisje”, geplaatst 27-11-2021 onder de categorie geschiedenis / cultuur in de “Dorpskrant Ovezande”! Wordt die daar dan ook al gelezen?  Jazeker,  emigranten vanuit Zuid-Beveland, naar andere landen en werelddelen, kijken terug op hun voorgeschiedenis met al die  mooie specifieke herinneringen, zoals de toen gangbare streekdracht, omgeving en cultuur uit hun jeugd. Tom schrijft over dit contact in de rubriek geschiedenis/overig

Kort verslag jaarvergadering

Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de Dorpsraad Ovezande, werden nieuwe leden voorgesteld en afscheid genomen van een tweetal oude leden. Maar natuurlijk werd er veel meer besproken. Geinteresseerd? Lees dan onder de rubriek Dorpsraad/uitnodigingen en verslagen wat er op 29 maart allemaal is besproken. Ook staat er op de pagina van de Dorpsraad een link naar een permanent inventarisatieformulier zodat er altijd digitaal vragen gesteld kunnen worden.

Tentoonstelling Iconen en Byzantijnse viering

In de meimaand houdt de RK-kerk Ovezande weer haar jaarlijkse tentoonstelling (elke zondag open). Twee jaar is het door corona verhinderd maar nu gaat het zeker door. Het wordt een tentoonstelling over ICONEN, een dankbaar onderwerp, met prachtige mogelijkheden om er een unieke tentoonstelling van de maken.

Op zondag 1 mei 14.00 uur vindt de opening van de tentoonstelling plaats door Liesbeth Smulders, een befaamde iconenschilder.  Zie ook Liesbeth’s Iconen (liesbethsiconen.nl). De week voorafgaande aan 1 mei wordt de kerk ingericht door de werkgroep Tentoonstellingen.

Zaterdag 21 mei is er om 19.00 uur een heuse Byzantijnse viering met voorgangers Ton Sips en Wim Tobe, beiden zijn bedreven voorgangers in Byzantijnse vieringen. Het koor Angelskij Sobor (engelenkoor) uit Gent en omstreken zorgt voor de bijzondere zang.

Stijn van Staveren en het logo

Tijdens de dorpsraadsvergadering op 29 maart werden de plannen gepresenteerd voor het vieren van het 700-jarig bestaan van Ovezande in 2024. Later een uitgebreid verslag hierover. Prachtig vonden de aanwezigen het door Stijn van Staveren gemaakte logo voor de viering. Een interview met de in Ovezande geboren Stijn was daarom zeker op zijn plaats. Dit hele interview is te vinden onder de rubriek “voor het voetlicht”