Zelfs zijn naam is beschermd

Ad Phernambucq, voorzitter Dorpsraad en strijder voor een duurzame samenleving. Wil je eens meer over hem weten en hoe dat nu precies met zijn naam zit, lees dan het interview met hem onder de rubriek “Voor het voetlicht”

18 augustus clusterviering Ovezande-Kwadendamme-OZB (Hansweert)

15 augustus is het feest van Maria Hemelvaart, patrones van onze kerk. Was dat vroeger een feestdag die als zondag werk gevierd, tegenwoordig vieren we dit op de zondag het dichtst bij 15 augustus. Dit jaar dus op 18 augustus en er is aanleiding om er een bijzonder feestelijke viering van te maken. Die dag is namelijk als clusterviering aangewezen, wat inhoudt dat er dan in de kernen Kwadendamme en Hansweert waarmee wij cluster Zuid van de Pater Damiaanparochie vormen, geen eigen viering is. De gezamenlijke viering is dan de

Mariaviering in Ovezande. Alle aanleiding om er samen met onze medeclusterkernen een mooie viering van te maken.

Na de viering bezoeken we te voet de kapel (500m wandelen). Voor wie dit te ver vindt, is vervoer beschikbaar. Bij de kapel wordt ook nog gebeden en gezongen. Bij de kapel zijn een aantal zitplaatsen voorzien.

Iedereen wordt gevraagd een bloem van huis uit mee te nemen. Daarmee zetten we Maria in de kapel in de bloemen.

Een warme Zeeuwse bolus

Altijd al willen weten wie die wafelbakker/molenaar en imker is in ons dorp en wat hij zoal nog meer doet? Lees dan het interview met Peter Simpelaar onder het kopje “Voor het voetlicht”

Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele

Als je allebei bijna twee jaar woonachtig bent in de gemeente Borsele dan ontkom je er niet aan om je ervaringen te delen. Burgemeester Dijksterhuis is geboren in Rotterdam en heeft daarna lange tijd in Zeewolde gewoond. De interviewster komt uit een dorp aan de Vecht maar heeft bijna 47 jaar in Rotterdam gewoond. We zijn het erover eens dat Zuid-Beveland een prachtig landschap heeft en dat de rust en de ruimte hier ongekend zijn. Ook de inwoners zijn bijzonder. Als butendieker duurt het even voordat men je in vertrouwen neemt en accepteert.  Met gepaste trots en een knipoog vertelt de burgemeester dat hij zelfs een T-shirt heeft gekregen met de tekst butendieker erop. Je moet vooral niet arrogant zijn en doen wat je zegt te willen doen.

Wat vooral opvalt, is de enorme inzet van inwoners en deelname als vrijwilliger bij allerlei sociale activiteiten. Dat is in een plattelandsgemeente als Borsele onmisbaar om de leefbaarheid in de kleine dorpen op peil te houden.  Dat brengt ons op B2030 waarbij op de eerste bijeenkomst in Ovezande de meeste bezoekers tot nu toe aanwezig waren. Ook de resultaten tot nu toe blijken verheugend.

Natuurlijk is niet alles naar volle tevredenheid van de inwoners. Men was gewend om met plannen te komen die vervolgens door de gemeente uitgevoerd dienden te worden. Nu wordt men geacht in het kader van de participatiewet zelf de ideeën tot uitvoer te brengen met ondersteuning van de ambtenaren. Ook die ambtenaren moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. Ook voor hen is het zoeken naar de mogelijkheden die er zijn of zouden moeten zijn.

Samenwerking zoekt Borsele ook met andere Bevelandse gemeentes. Dit heeft na een moeizame start geleid tot de zogenaamde Gemeenschappelijk Regeling waarbij men samenwerkt op het gebied van ICT, Personeel en Organisatie en Werk, Inkomen en Zorg. De gemeentes blijven echter zelfstandig en nemen zelf beslissingen, vooral op het gebied van de financiën en uitvoerbaarheid van allerlei regelingen. De samenwerking wordt echter steeds hechter en gaat zeker de goede kant uit.

Dat brengt ons op het samengaan van de dorpen in de gemeente Borsele. De ambtsketen van Hoedekenskerke ligt nog altijd tentoongesteld in de kamer van de burgemeester. Een aantal andere ambtsketens in Museum De Bevelanden in Goes. Dat samengaan ging destijds ook moeizaam, maar in 2020 vieren we alweer het 50-jarig bestaan van de gemeente Borsele. Er wordt op dit moment druk nagedacht over de festiviteiten.

Tot slot praten we nog over de vele activiteiten die de gemeente Borsele kent. Al die zaken worden georganiseerd door vrijwilligers en gesponsord door meestal lokale ondernemers. Op 15 juni zal Gerben Dijksterhuis in Ovezande weer de fair en het Ringsteken openen, daar geeft hij graag zijn vrije zaterdag voor op.

Postcoderoosproject voor inwoners Ovezande

Heb je zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen? Of woon je in een huurwoning en wil je eigenlijk (meer) energie opwekken met zonnepanelen? Dat kan met een postcoderoosproject. Jouw zonnepalen op het dak van een ander. Daar komt het kortweg op neer. Het is binnenkort ook mogelijk voor inwoners van Ovezande en omliggende dorpen.

Op 17 juni wordt in dorpshuis ‘Vijverzicht’ in Borssele (Plein 3) vanaf 19.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. De initiatiefnemers (Solar2Enjoy en Maak Onze Regio Duurzamer) hebben een geschikt dak gevonden op bedrijfsgebouwen aan de Zeedijk in Borsele.
Hierop kunnen zo’n 250 zonnepanelen geplaats worden. Inwoners van Ovezande kunnen hierin participeren door enkele certificaten te kopen. Wie meedoet hoeft de komende 15 jaar geen energiebelasting te betalen over de stroom die de zonnepanelen leveren. In praktijk betekent dit dat je je investering in certificaten van een postcoderoosproject in acht jaar hebt terugverdiend. Daarna leveren ze geld op tot het moment dat het project – na 15 jaar- wordt afgerond. De panelen worden op dat moment eigendom van de dakeigenaar.

De postcoderoos is aantrekkelijk omdat je er eigenlijk zelf geen omkijken naar hebt. Deelnemers organiseren zich in een coöperatie. In de realisatiefase nemen ervaren partijen (zoals Maak Onze Regio Duurzamer) het voortouw en dragen het project bij de installatie van de panelen over aan de coöperatie.

Dit project komt ook in aanmerking voor steun van het Zeeuws Klimaatfonds. De gemeente Borsele ondersteunt het voorlichtingstraject. Wie belangstelling heeft kan zich voor de voorlichtingsbijeenkomst aanmelden via de site van www.Solar2sare.nl . Op de site www.maakonzeregioduurzamer.nl zie je voorbeelden van vergelijkbare projecten in Zeeland.

Ad Phernambucq – Zeeuws Klimaatfonds

Een leuke dag voor de bewoners van Nieuwsande

Leo Schoor laat niet na om dit te benadrukken als ik met hem praat over het Ringsteken dat hij en zijn partner Joan, op 15 juni voor de zevende keer gaan organiseren. De bewoners kunnen dan weer een dagje mens onder de mensen zijn. Hij legt de eer ook vooral neer bij de initiatiefneemster van destijds, Lies Sturm. Zij vond dat de bewoners van woonzorgcentrum NieuwSande af en toe iets meer nodig hadden dan alleen maar verzorging. Omdat Lies bekend was met het ringrijden en er door het wegvallen van het Schaapscheerdersfeest ruimte was in de kalender, werd er al snel besloten dat Ringrijden het belangrijkste onderdeel van het evenement zou worden. Het evenement werd aangevuld met een tweetal kramen voor Koek en Zopie en tweede hands boeken.

Leo en Joan waren destijds al vrijwilliger bij  NieuwSande, omdat de moeder van Joan daar inmiddels haar plekje had gevonden. Zij ontwikkelden zich echter al snel als organisatoren van het evenement met hun ideeën en contacten binnen het dorp.

Op de dag zelf en bij het opbouwen, hebben ze hulp van vrijwilligers uit Ovezande en natuurlijk de ringrijders. De medewerksters van NieuwSande en de familie van de bewoners worden ingeschakeld om de bewoners te laten genieten van het festijn, dat inmiddels is uitgegroeid tot een heuse Fair met Ringsteekwedstrijd. Dezelfde bewoners hebben ook een taak. Zij moeten de  mooist versierde paarden aanwijzen en natuurlijk reiken zij, waar mogelijk, de prijzen uit aan de winnaars van deze wedstrijd. Geld om de vergunningen en andere kosten te betalen krijgen ze niet via subsidie (“Dat is lastig”) maar door middel van een grote verloting en de verkoop van etenswaren en drank.  De kramen worden tegen de kostprijs verhuurd. Daarnaast worden ze gesponsord in natura door ondernemers uit Ovezande, maar ook uit de omringende dorpen als ‘s Gravenpolder’s Heerenhoek, Heinkenszand en zelfs uit Goes en Kruiningen.

Het geld dat overblijft is bestemd voor de bewoners van NieuwSande. Zo is er in het verleden een duo-fiets voor gekocht, kunststof landbouwdieren en kaartensets,waarmee de communicatie met de bewoners kan worden verbeterd, en ook nog een speciale klok. Voor dit jaar is er een grote wens: een snoezelruimte.

Inmiddels zijn er al anekdotes over de Fair en het Ringsteken. Zo is er twee keer een optreden van de Troubaboer geweest. Ook was er een fanfare. Die laatste maakte de  ringrijders  echter zo enthousiast dat de paarden ervan schrokken en er eentje losbrak, waardoor een meisje licht gewond raakte. En vorige jaar is het feest gevierd met de Brandweer die toen 75 jaar bestond.

Graag zouden ze met andere activiteiten in het dorp samenwerken maar helaas kan het ringrijden alleen maar plaats vinden op de 3e zaterdag in juni omdat de rijders alleen dan beschikbaar zijn.

De komende jaren gaat er ook gespaard worden voor het 10-jarig jubileum. Want als het aan Leo en Joan ligt wordt dat een groots feest waar de bewoners van NieuwSande en de inwoners van Ovezande nog lang van zullen genieten.

AED Ovezande

Ovezande, april 2019

Beste vrijwilliger,

Er is de laatste tijd aardig wat te doen geweest over de AED van de dorpsraad Ovezande. Vandaar deze update met betrekking tot de AED.

De kast waar de AED in hangt is een tijd geleden vervangen voor een nieuwe kast welke vergrendeld is met een code. Tot op heden wisselden we de code iedere jaar naar het huidig jaartal, bij nader inzien lijkt ons dit niet de meest praktische en handige oplossing. Vandaar dat we als dorpsraad besloten hebben de kast met een nieuwe code te beveiligen. Namelijk 0000. Deze zullen we dus ook blijven hanteren, het is helaas niet mogelijk de beveiligingscode er af te halen, daar ging in eerste instantie onze voorkeur naar uit.  

De code is overigens altijd op te vragen bij de alarmcentrale, bereikbaar via 112. Dit staat inmiddels ook vermeld op de kast zelf. Vrijwilligers die aangemeld zijn bij “HartslagNu” (voorheen hartveiligwonen) krijgen de code automatisch toegestuurd wanneer ze opgeroepen worden en gevraagd worden de AED op te halen.  

De AED van de dorpsraad hangt in het voorportaal van “NieuwSande” aan de Meester Doctor Messtraat 4, tegenover de basisschool.

Een aantal mensen hebben aangegeven dat de AED op warme zonnige dagen te warm hangt in het voorportaal. Hiervoor is een vraag uitgezet richting de onderhoudsmonteur. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan zullen we als dorpsraad kijken wat we hieraan kunnen doen. Dit heeft dus onze aandacht.

Bent u nog niet aangemeld bij www.HartslagNu.nl dan kunnen we dat van harte aanbevelen. Hiermee zijn echt levens te redden! Alle informatie kunt u ook vinden op de betreffende website.

Mocht uw reanimatiecertificaat verlopen zijn dan kunt u een training volgen bij Irene Igounet en Angelica Hillebrand. Ze verzorgen een aantal keer per jaar een reanimatiecursus in Ovezande en zijn bereikbaar via https://www.facebook.com/reanimatiezeeland of igohaan@hotmail.com.

Mocht u nog vragen hebben m.b.t. de AED dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Peter Simpelaar

namens De Dorpsraad Ovezande

peter@simpelaar.nl

(06)123 14 986


	

Ovezande in 2030

Ovezande bouwt aan haar toekomst. Aangespoord door het gemeentebestuur ontwikkelen een aantal werkgroepen diverse projecten onder de naam Ovezande 2030. Eén ervan is de werkgroep duurzaamheid. Die wil graag aan de slag met een ambitieus project: van afval naar grondstof.

Nu nog hebben de inwoners van Ovezande containers vol afval. In de toekomstige wereld hebben we eigenlijk geen afval meer. Producten en verpakkingen worden gerecycled of krijgen een tweede leven. Óf ze worden uit elkaar gehaald en van de onderdelen worden weer nieuwe producten gemaakt.

Grondstoffen om iets te maken worden zo gespaard. En dat is nodig, want ze raken op. We ontnemen de aarde meer dan ze aankan. Als iedereen zou leven als een Nederlander, dan hebben we bijna vier aardbollen nodig om te voldoen aan de consumptie.

Om de druk op onze planeet te verminderen, laten wij ons afval niet langer verbranden of storten, maar zetten we het in als grondstof.

We willen dan ook op korte termijn drie initiatieven starten:

Voortaan willen we textiel laten ophalen. We hebben natuurlijk een prachtige tweedehands kleding winkel op het dorp, maar er blijft veel afgedankt textiel over. Een bedrijf in Amsterdam kan dit textiel vermalen tot er alleen maar vezels over zijn. Uit deze vezels kunnen weer hele mooie producten worden gemaakt. De werkgroep wil er graag tassen, manden, en etuis van vilt van laten fabriceren. Ons afval wordt zo weer grondstof. Het ingeleverde textiel krijgen de Ovezandenaren terug in de vorm van een fraai en nuttig product.

Ook willen we apart hard plastic aan huis laten ophalen. Een bedrijf uit Rijen is bereid het te vermalen tot plastic korrels en er weer kwalitatieve producten van te maken, zoals tuinstoelen en opbergkisten. Voor elke geleverde kilo hard-plastic-grondstof krijgen we een halve kilo product terug.

Het derde initiatief is het inrichten van een uitleenservice voor apparaten en gereedschap. Ovezandenaren gebruiken sommige, goed werkende apparaten en gereedschap niet of nauwelijks. Die ladders, heggescharen, grasmaaiers, e.d. willen we verzamelen in een schuur en uitlenen aan inwoners die ze graag willen gebruiken. Op deze manier kunnen we samen delen in plaats van dat ieder zelf spullen gaat aanschaffen. Ook dat spaart grondstoffen.

Met alle drie de initiatieven werken we aan een circulaire of anders gezegd, een kringloop economie, waarbij alle gebruikte materialen weer in een nuttig product worden ingezet. Alle restproducten worden hergebruikt en de kringloop is compleet. Dat willen we als inwoners van Ovezande bereiken.

Deze ideeën hebben we dinsdag 9 april gepresenteerd in het dorpshuis. De dertig aanwezigen waren heel positief. Ook de gemeente wil ons initiatief van harte steunen. Toch willen we het draagvlak voor ons project breder peilen. Vindt u het ook een goed idee? Laat het ons dan even weten ajb. Graag reageren vóór 26 april 2019 mail info@dorpskrantovezande.nl.

De werkgroepleden:

Charles Verbeek, Wim Baartsen, Djoeke van Staveren, Ad Phernambucq en Tjeu van Mierlo

Borsele gaat vlaggen voor vrijheid

In 2019 herdenken wij voor de 75ste keer, in vrede en vrijheid, dat het gebied waarin wij leven werd bevrijd tijdens de Slag om de Schelde. Om dit eervol te herdenken worden rondom de Slag om de Schelde tal van activiteiten en evenementen georganiseerd. Zo biedt gemeente Borsele inwoners de mogelijkheid om tegen kostprijs een Schotse of Canadese vlag te kopen. Burgemeester Dijksterhuis: “We hopen rond de herdenkingen zoveel mogelijk vlaggen terug te zien in het Borselse straatbeeld”.

Schotse of Canadese vlag
De Schotten en Canadezen vormden samen grotendeels de strijdkrachten die op 26 oktober 1944 in Baarland en omgeving letterlijk voet aan wal zetten om Zeeland te bevrijden. Op diverse plekken vindt men al verwijzingen terug van de bijzondere band die de omgeving met de soldaten uit deze landen heeft. Om deze band extra kracht bij te zetten, verkoopt de gemeente Borsele Schotse en Canadese vlaggen tegen kostprijs.

Wanneer vlaggen?
We gebruiken de Schotse en Canadese vlaggen als eerbetoon aan de soldaten die zich in hebben gezet voor onze vrijheid. De gemeente hijst de vlaggen op 4 en 5 mei en op 25 en 26 oktober voor het gemeentehuis. Burgemeester Dijksterhuis: “We hopen rondom de periode van herdenkingen en de Slag om de Schelde in de diverse dorpen de Schotse en Canadese vlaggen terug te zien in het straatbeeld.”

Hoe bestel ik een vlag?
De vlaggen (70x100cm) zijn te koop voor €5,- per stuk bij de receptie van het gemeentehuis in Heinkenszand en het VrijwilligersHuis in ’s-Gravenpolder. Kijk op www.borsele.nl en www.vrijwilligershuis.nl voor de openingstijden of bel naar 0113 238 383.

Op www.borsele.nl/slagomdeschelde is het mogelijk om een Schotse of Canadese vlag online te bestellen. U betaalt hierbij direct via iDeal. U betaalt bij een online bestelling €2,50 verzendkosten.

Opening St Jozef tentoonstelling

Beste mensen,
De tentoonstelling van Sint Jozef, wordt op 5 mei om 15 uur geopend door Vicaris Paul Verbeek.
Vanaf 14.30 uur is er inloop met koffie en thee.
U bent van harte welkom in de R K kerk O L V Hemelvaart te Ovezande . Verder is de tentoonstelling elke zondag in de maand mei open van 13-17 uur .
Met vriendelijke groet, Jeannette, Marlies, Els .