Dorpsmoestuin in De Bevelander

Een pagina groot bericht in “De Bevelander” van 2 jan 1919:

Leon Janssens

Mensen helpen met een laag inkomen

Voedselbank ‘De Bevelanden’ in Goes is sinds 2006 actief in de regio Noord- en Zuid-Beveland. Het is hun taak zoveel mogelijk mensen met een laag inkomen te helpen met aanvullende voedsel- en boodschappenpakketten. Levensmiddelen komen uit winkels, supermarkten, maar er zijn ook mensen die speciaal voor de Voedselbak groente verbouwen zoals Willy Verbeek.

Overzande – De pakketten worden elke week op vrijdag verstrekt. Dit kan door het pakket af te halen op het afhaaladres in Goes; wanneer het noodzakelijk is kunnen de pakketten ook thuis worden bezorgd. Op dit moment worden wekelijks 150 tot 200 pakketten per week voor de mensen verzorgd. Naast het uitleveren van voedselpakketten is de Voedselbank ook actief op het gebied van buurtwerk en vrijwilligerswerk. De plaats en zorg voor kinderen in de gezinnen staat altijd centraal.

Toename

Waarnemend voorzitter Jan Roeland: “Het aantal gezinnen neemt toe. Van de goederen die daarvoor nodig zijn krijgen wij 95 procent. Soms hebben we te kort en kopen we bij, en we krijgen ook donaties en giften om in winkels te besteden. We krijgen ook kerstpakketten van mensen tot zelfs in januari. Die kan de Voedselbank goed gebruiken.”

Moestuin

Willy Verbeek uit Ovezande is iemand die veel voor de Voedselbank doet met hetgeen hij in zijn moestuin verbouwt. “Ik verbouw voor de Voedselbank en wat voor onszelf. Met Adrie Vroonland, Stefan Baaijens en Loek Mijnheere zijn wij met vier man om dat te doen.”

Het is een nijver kwartet en ze werken op een stuk grond van 600 vierkante meter achter de Bloemenstraat in Ovezande. “Wij werken het hele jaar door, het is een heel programma”, zegt de 72-jarige Willy, “Nu is het wat minder want het is winter. Ik had thuis wel een kasje maar dat is naar iemand anders van de Voedselbank gegaan. Het is een leuke bezigheid. Beter dan achter de geraniums zitten.”

Vers

Donderdag is het altijd druk want dan komen de levering binnen, die vrijdag als voedselpakketten worden uitgedeeld. “En je groente moet vers zijn”, merkt Willy op. “We hebben de meest gangbare groente en dat wordt strategisch ingeplant. Veel opbrengst op een klein oppervlak. Ik heb moeten leren en inlezen want van bouwvakker naar groenteman is een hele stap. Dan moet je er toch ook iets van af weten. Daarom ben ik lid van de Moestuin vereniging, een half Nederlandse-, half Belgische organisatie. Dat is een leuke groep. Als je iets niet weet kun je het altijd vragen. Daar heb ik veel van geleerd.”

Schoolkinderen

Willy is rond 2012 begonnen. In die tijd kweekte hij op een kleiner perceel buxus. Hij had veel stekken en ruimte tekort. Hij besloot om daar mee te stoppen en alles weg te geven. Hij las iets over de Voedselbank en dat sprak hem wel aan. Samen met zijn vrouw Ria ging hij een middag op bezoek bij de Voedselbank in Goes. Daar nam hij de beslissing om iets voor de Voedselbank te gaan doen.

“Ineens had ik veel grond om iets mee te doen, zo is het begonnen. In het begin stond de prei nog tussen de buxus, bijna alle groente moest tussen de rijen buxus gedijen. Langzaam aan verdween de buxus en nu staat er alleen nog groente voor de Voedselbank. Je bent er goed bezig. Er stond een kleine kas en we wilden een grotere. Daarvoor is de schuur opgeruimd maar nieuw konden we zelf niet betalen. Na overleg met de Dorpsraad en de Voedselbank heeft uiteindelijk Ad Phernambucq veel werk verzet en tijd er aan besteed. Maar we kregen genoeg geld voor een schuur en een kas en daarmee konden we optimaal aan de slag. We kunnen nu iets langer doorgaan en eerder beginnen.”

Naambordjes

Bij de moestuin van Willy komen ook schoolkinderen voor een buitenschools activiteit. Hij maakt dan potjes met de naam van het kind. Daar doet hij zaadjes in en dat kunnen de kinderen dan thuis opkweken.

“Vijf zaadjes en een instructiebriefje”, licht Willy toe, “Ik heb ook naambordjes gemaakt en ze krijgen dan hier een eigen stukje tuin. Ze kunnen de oogst mee naar huis nemen of aan de Voedselbank geven. Voor de kinderen is dit geweldig. Alle kleuters van groep 1 en 2 zijn geweest. Die krijgen ook een snoepje en wat te drinken, daar zorgt de Voedselbank voor.”

Ondertussen verbouwen de mannen veel bekende en veel gegeten groenten zoals witlof, sla, andijvie, prei, rode-, witte- en winter ui, wortels, bonen, tomaten, pepers, paprika, knolselderij, rucola, kruiden, toamatillo’s, (een soort tomaat uit Mexico) en voor de eerste keer in 2019 asperges.

Belangeloos

De groente die voor consumptie geschikt is gaat keurig in plastic bakken naar de Voedselbank. Dat wordt opgehaald in de dorpswinkel te Ovezande. “In de zomer mag je ook van de koeling gebruik maken”, stipt Willy aan. “Ik doe dit omdat ik het graag doe, belangeloos. Het is fijn om te weten dat het via de Voedselbank goed terecht komt. En er komt altijd wat. Pas belde een kennis: Willy, ik heb nog veel komkommers. Kun je daar wat mee? Ja zeker, breng maar en dat gaat naar de Voedselbank.”

Ook bij de Voedselbank hebben ze het in deze periode van het jaar druk. Gelukkig hadden de vrijwilligers vorige week vrijdag twee paar extra handen, burgemeestershanden nog wel, van Margot Mulder van Goes en José van Egmond van Reimerswaal.

Meer info: www.voedselbankennederland.nl

Kerstconcert in Wit Arjaentje

Terwijl heel Nederland bedekt was met een klein laagje sneeuw was het in Ovezande grauw en koud. Aanleiding genoeg voor veel mensen om de kerstsfeer te ontdekken tijdens het gratis concert van fanfare Sint   Caecilia uit ’s Heerenhoek in het mooie kerkje aan het Kerkplein in Ovezande. Het kerkje liep op die late zondagmiddag 16 december 2018 al snel vol en om de kerstsfeer te verhogen werd aan de ingang het programma met de mee te zingen liederen uitgedeeld.

Onder leiding van dirigent D. Broers werden de aanwezigen ingewijd in de achtergronden van het repertoire, dat naast de traditionele kerstliedjes ook oude bekende songs uit o.a. de West Side Story bevatte. Halverwege het concert droeg de dirigent ook nog eens een geweldig gedicht van Freek de Jonge voor.

Dat het koud kon zijn in het kerkje was bekend, daarom deelde de fanfare tijdens de pauze gratis warme chocolademelk en Glühwein uit. Na afloop werd de fanfare bedankt met een welgemeend en hartelijk applaus.

Het zou geweldig zijn als dit concert de start zou zijn van een traditie om met elkaar de kerstdagen in te gaan. Waarbij niet vergeten moet worden dat ook Barbara van Dijk haar kerkje gratis ter beschikking stelde voor dit evenement.

16.12.2018

Uitnodiging Jaarvergadering 2018 Dorpsraad

Wanneer: dinsdag 27 november 2018
Tijd: Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: Dorpshuis Trefpunt
Thema: Elektrisch rijden en (elektrische) deelauto in Ovezande

Beste inwoners van Ovezande,
Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarvergadering die in het teken staat van het thema “elektrisch rijden en een proef met elektrische deelauto’s in Ovezande”. Wilt u meer weten over het elektrisch rijden of heeft u interesse in deel te nemen aan het deelauto-project in Ovezande? Kom dan naar de jaarvergadering!

Agenda

1. Opening door de voorzitter (Ad Phernambucq)
2. Bestuurlijke zaken
Samenstelling van het bestuur en benoeming nieuwe bestuursleden
3. Jaaroverzicht bestuur
De voorzitter licht het jaaroverzicht toe. Het jaaroverzicht zal circa één week voor de jaarvergadering worden gepubliceerd in de Dorpskrant en tijdens de jaarvergadering op papier beschikbaar worden gesteld.
4. Rondvraag

5. Pauze
Tijdens de pauze kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee van gedachten wisselen met uw medebewoners over het wel en wee in Ovezande.

6. Thema onderwerp:
Elektrisch rijden én een proef met een elektrische deelauto in Ovezande.
De belangstelling voor elektrisch rijden neemt toe. De deelauto wordt steeds populairder. Het lijkt iets voor meer stedelijke gebieden, maar ook op het platteland neemt de belangstelling voor ‘autodelen’ toe. Geen wonder, want het openbaar vervoer stelt niet veel voor en in veel huishoudens heb je tegenwoordig meer dan één auto nodig. Dat kost niet alleen veel geld, het is ook een belasting voor het milieu en de beschikbare ruimte in een dorp.

De dorpsraad Ovezande denkt al een tijdje na over het delen van (privé)auto’s of een dorpsauto die je samen kunt delen. Met het project B2030 is er nu een kans om de plannen te gaan realiseren; een elektrische deelauto voor Ovezande. Gemeente en provincie zijn bereid meer te werken aan een proef, waarbij we gedurende een periode van bv en jaar een elektrische auto in kunnen zetten voor een groep geïnteresseerde gebruikers. Voorwaarde is
natuurlijk wel dat er voldoende deelnemers zijn aan deze proef, die na succes over kan gaan in een blijvende voorziening. Door dit onderwerp in de jaarvergadering te bespreken wil de dorpsraad inventariseren of er voldoende interesse is voor deze proef.
We trekken het onderwerp nog breder; steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in elektrisch rijden en overwegen om zelf om er elektrische auto (op termijn) aan te schaffen. Wat is de stand van zaken en hoe snel gaan de ontwikkelingen?
Het thema wordt ingeleid met presentaties van Sjoerd de Jong (pionier elektrisch rijden en initiatiefnemer van het E-Mobility Park in Vlissingen) en Ad Phernambucq (lid van de werkgroep duurzaamheid B2030 in Ovezande)

7. Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Ovezande

Degene die bij voorbaat al interesse heeft voor (deelname aan) dit deelauto-project kan dit al voorafgaand aan de jaarvergadering via info@dorpsraadovezande.nl laten weten, eventueel met suggesties. Dat geldt ook voor belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn om de jaarvergadering bij te wonen.

Secretariaat Dorpsraad Ovezande: Hans Vermaire, Hoofdstraat 73, 4441 AB Ovezande
Telefoonnummer: 06-13546340 email: info@dorpsraadovezande.nl

Feest van en met SINT MAARTEN, 10 november 2018

In de viering van zaterdag 10 november 19.00 uur besteedt de RK-kerk van Ovezande aandacht aan het feest van Sint-Maarten. Feitelijk is 11 november de Sint Maarten dag in Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk en in delen van Duitsland. Elke streek kent zijn eigen gebruiken als lampionnenoptocht, liedjes zingen, snoepgoed en vreugdevuren. Maarten van Tours werd in 316 geboren als zoon van Romeinse ouders in het Hongaarse Savaria. In het begin van zijn tienerjaren sloot Maarten zich aan bij het Romeinse leger, waarna hij op 15-jarige leeftijd naar Gallië trok. De legende gaat dat toen hij bij de stadspoorten van de Franse stad Amiens aankwam hij daar een bedelaar aantrof. Maarten had medelijden met de bedelaar en schonk hem de helft van zijn mantel. Deze bedelaar zou echter de belichaming van Jezus zijn en hebben gezegd: ‘Ik was naakt en gij hebt mij gekleed’. Na deze openbaring bekeerde Maarten zich tot het christendom.

In de viering gaan de kinderen met het thema aan de slag in de kindernevendienst. De verwachting is dat een bijzondere gast zich zal aandienen. Wat zal hij te vertellen hebben? Na het luisteren, knutselen en werken in de kindernevendienst wordt de speciale gast meegenomen naar de viering. Bij de afsluiting van de viering zullen we samen met de kinderen het mooie verhaal van Sint Maarten aan alle mensen in de kerk vertellen. Laten we deze avond het licht en warmte met elkaar delen zoals Sint Maarten deed. Iedereen is van harte uitgenodigd om de Sint Maartenviering mee te beleven. Toegang is gratis.