Uitnodiging Gemeente Borsele

Met de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales wordt Borsele de groene meterkast van Nederland. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe werkt zo’n kerncentrale eigenlijk? Zijn er dan nog meer hoogspanningsmasten nodig? Wat betekenen alle ontwikkelingen in het Sloegebied voor de leefkwaliteit in Borsele? Inwoners hebben behoefte aan meer informatie over de impact van de grootschalige energietransitie in de gemeente. Daarom wil de gemeente kennissessies gaan organiseren. Maar hoe gaan we dat doen, over welke onderwerpen moet het gaan en wie moeten we uitnodigen als spreker(s)? Denkt u met ons mee daarover op maandag 27 februari om 19.30 uur in het dorpshuis in Borssele

De uitnodiging is te vinden onder deze link: Uitnodiging brainstorm ‘hoe organiseren we kennissessies over de grootschalige energietransitie in de gemeente Borsele’ | Gemeente Borsele

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *