Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele


Als je allebei bijna twee jaar woonachtig bent in de gemeente Borsele dan ontkom je er niet aan om je ervaringen te delen. Burgemeester Dijksterhuis is geboren in Rotterdam en heeft daarna lange tijd in Zeewolde gewoond. De interviewster komt uit een dorp aan de Vecht maar heeft bijna 47 jaar in Rotterdam gewoond. We zijn het erover eens dat Zuid-Beveland een prachtig landschap heeft en dat de rust en de ruimte hier ongekend zijn. Ook de inwoners zijn bijzonder. Als butendieker duurt het even voordat men je in vertrouwen neemt en accepteert.  Met gepaste trots en een knipoog vertelt de burgemeester dat hij zelfs een T-shirt heeft gekregen met de tekst butendieker erop. Je moet vooral niet arrogant zijn en doen wat je zegt te willen doen.
Wat vooral opvalt, is de enorme inzet van inwoners en deelname als vrijwilliger bij allerlei sociale activiteiten. Dat is in een plattelandsgemeente als Borsele onmisbaar om de leefbaarheid in de kleine dorpen op peil te houden.  Dat brengt ons op B2030 waarbij op de eerste bijeenkomst in Ovezande de meeste bezoekers tot nu toe aanwezig waren. Ook de resultaten tot nu toe blijken verheugend.

Natuurlijk is niet alles naar volle tevredenheid van de inwoners. Men was gewend om met plannen te komen die vervolgens door de gemeente uitgevoerd dienden te worden. Nu wordt men geacht in het kader van de participatiewet zelf de ideeën tot uitvoer te brengen met ondersteuning van de ambtenaren. Ook die ambtenaren moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. Ook voor hen is het zoeken naar de mogelijkheden die er zijn of zouden moeten zijn.

Samenwerking zoekt Borsele ook met andere Bevelandse gemeentes. Dit heeft na een moeizame start geleid tot de zogenaamde Gemeenschappelijk Regeling waarbij men samenwerkt op het gebied van ICT, Personeel en Organisatie en Werk, Inkomen en Zorg. De gemeentes blijven echter zelfstandig en nemen zelf beslissingen, vooral op het gebied van de financiën en uitvoerbaarheid van allerlei regelingen. De samenwerking wordt echter steeds hechter en gaat zeker de goede kant uit.

Dat brengt ons op het samengaan van de dorpen in de gemeente Borsele. De ambtsketen van Hoedekenskerke ligt nog altijd tentoongesteld in de kamer van de burgemeester. Een aantal andere ambtsketens in Museum De Bevelanden in Goes. Dat samengaan ging destijds ook moeizaam, maar in 2020 vieren we alweer het 50-jarig bestaan van de gemeente Borsele. Er wordt op dit moment druk nagedacht over de festiviteiten.

Tot slot praten we nog over de vele activiteiten die de gemeente Borsele kent. Al die zaken worden georganiseerd door vrijwilligers en gesponsord door meestal lokale ondernemers. Op 15 juni zal Gerben Dijksterhuis in Ovezande weer de fair en het Ringsteken openen, daar geeft hij graag zijn vrije zaterdag voor op.

13 juni 2019