Wat gaat er gebeuren met de RK kerk?

De RK-kerk in Ovezande is belangrijk voor veel mensen in ons dorp, zowel maatschappelijk als geschiedkundig. Toch wordt er door de Pater Damiaanparochie over nagedacht om vijf van de acht kerken op Zuid-Beveland te sluiten. Over drie jaar wordt besloten of ook de kerk in Ovezande daarbij hoort. Genoeg reden om eens te luisteren naar de argumenten van het parochiebestuur om tot zulke drastische maatregelen over te gaan. Op donderdag 7 april was er een goed bezochte bijeenkomst in Ovezande, waar het voorgenomen besluit werd toegelicht.

Met een overdosis aan statistieken en cijfers werd duidelijk gemaakt dat zowel de financiën van de acht kerken als het aantal kerkgangers en sacramenten (dopen, eerste communie etc) sinds 2013 hard achteruit holt. De kosten zijn niet meer op te brengen en het vermogen van de parochie verdwijnt snel. Daarom het voorgenomen besluit om nu al een drietal kerken aan te wijzen die gesloten moeten worden en over drie jaar een besluit te nemen over o.a. Ovezande.

Wat betekent dit nu voor de kerk in Ovezande? Eigenlijk gaat het prima in Ovezande, zowel financieel als met het aantal vrijwilligers en kerkgangers als je dat vergelijkt met andere kerken. Waarom er dan over drie jaar toch een keuze gemaakt moet worden tussen de kerken in Heinkenszand, Kwadendamme en Ovezande werd niet echt duidelijk. Wat wel nadrukkelijk gemeld werd is dat het een wake-up call was om de kerken aan te zetten tot samenwerking en vooral kerkbezoek en sacramenten te stimuleren. Dat dit ook kan betekenen dat men elkaar gaat beconcurreren werd met tegenzin bevestigd.  Dat de kerk in Ovezande veel meer voor de lokale maatschappij betekent en veel actiever is dan alleen het bieden van onderdak aan gelovigen voor de liturgie is in het onderzoek helaas niet meegenomen. Voor geïnteresseerden zijn de cijfers die gepresenteerd zijn te vinden op de website van de parochie /www.paterdamiaanparochie.nl onder het kopje parochienieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *