Discussie energietransitie

Omdat ook Ovezande niet ontkomt aan de discussie over het langer openhouden en de mogelijke uitbreiding van Borssele met twee nieuwe kerncentrales heeft de dorpsraad besloten zich neutraal op te stellen maar wel mee te doen aan de discussiebijeenkomsten over dit onderwerp. Verslag van die bijeenkomsten zullen op deze pagina worden geplaatst voor de geïnteresseerden. Inclusief andere zaken die op dit onderwerp betrekking hebben.

_________________________________________________________________________

Ook de Provincie Zeeland wil weten hoe de inwoners van onze provincie over de energietransitie denken en dan met name over kernenergie. Ze organiseren daarom o.a. bijeenkomsten over dit onderwerp. Meer valt te lezen onder deze link: https://www.zeeland.nl/energie-en-klimaat/kernenergie

Op zaterdag 16 september 2023 organiseert Tennet de Open Energiedag in Nieuwdorp. Daar laten ze aan u zien welke ontwikkelingen er de komende jaren spelen in Zeeland en hoe ze de regio klaarmaken voor het energiesysteem van de toekomst. Op een uitgebreide informatiemarkt komt u alles te weten over de energietransitie in Zeeland en de projecten die nodig zijn om Zeeland klaar te maken voor de toekomst. Wilt u met eigen ogen zien waar er al gewerkt wordt? Stap dan in de zonnetrein voor een rondrit langs een aantal energie-hotspots in het havengebied. Ontdek de toepassingen van waterstof en ervaar in virtual reality hoe elektriciteit van zee in uw stopcontact terecht komt.

________________________________________________________________________

Zeeuwse stroomnetwerk zit vol

Er kan nog wel een onderwerp bij de projecten die de Borselse Voorwaarden Groep moet behandelen want het Zeeuwse stroomnetwerk zit nu al vol volgens Tennet. Door de groeiende vraag naar waterstoffabrieken, grote batterijen en de elektrificatie van de industrie kan de vraag naar meer stroomtransport niet meer worden bijgebeend, zegt Tennet. Het huidige hoogspanningsnet in de provincie is niet ontworpen voor deze verduurzaming. Er wordt ondertussen gewerkt aan een uitbreiding, maar de vraag naar meer elektriciteit gaat veel sneller dan dat het net kan worden uitgebreid, aldus Tennet.

https://nos.nl/l/2443934

______________________________________________________________________

Vragen omtrent het bouwen van kerncentrales

Afgelopen maandag 26 juni was er een tweede bijeenkomst van de Borselse Voorwaarden Groep (BVG). Dat het niet alleen over het al dan niet uitbreiden van de kerncentrales gaat bleek wel uit de informatie die er overhandigd werd tijdens de bijeenkomst. Kortom genoeg discussiestof

Foto-impressies en verslagen van de bijeenkomsten zijn voortaan de vinden onder deze link: https://www.borsele.nl/borselse-voorwaarden-groep Kortom er staat de Gemeente Borsele heel wat te wachten.

______________________________________________________________________

Borsele tot de kern richt zich vooral op project 2 en hield afgelopen zaterdag 1 juli een manifestatie bij de Kaloot

______________________________________________________________________

Meer lezen? Dit is de link naar de Nieuwsbrief: https://mailing.borsele.nl/

_______________________________________________________________________

Nieuwe website van de overheid over kernenergie

Op 1 juni was er overleg tussen de dorpsraden van Borsele en ambtenaren van economische zaken over de plannen die er zijn in verband met de energietransitie. Veel zit er nog in de onderzoeksfase.

Vanaf komende maandag zal de groep van 100 inwoners zich buigen over voorwaarden voor het eventueel plaatsen van nieuwe kerncentrales.Daarnaast blijkt er een nieuwe website te zijn van de overheid met betrekking tot kernenergie in Nederland. Ook zijn er andere interessante links doorgegeven. Onderstaand de links voor de geïnteresseerden.

Kernenergie in Nederland | Kernenergie in Nederland (overkernenergie.nl)

Kamerbrief over kabinetsvisie burgerbetrokkenheid bij de energietransitie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

https://www.platformparticipatie.nl/kerncentraleborssele/default.aspx

Home | Nationaal Klimaat Platform

𝗜___________________________________________________________________

Gemeente Borsele

Inwoners en geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in het kader van grootschalige energietransitie in de gemeente Borsele kunnen nu een applicatie op hun smartphone downloaden om actief geïnformeerd te worden. Naast onze website, het Borsels Bulletin, sociale media en onze digitale nieuwsbrief zetten we nu ook een app in om nog meer inwoners te bereiken. De app ‘Energietransitie Borsele’ is voor Apple-gebruikers te downloaden in de Apple Appstore: ttps://apps.apple.com/…/energietransitie…/id6446278705 De app is ook beschikbaar voor mensen met een Android telefoon in de Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details…Kijk op onze website voor meer info: https://www.borsele.nl/borsele-lanceert-smartphone…

_______________________________________________________________________

De Gemeente Borsele is begonnen met een Nieuwsbrief over de energietransitie. Ben je geïnteresseerd click dan op onderstaande link:

Nieuws over grootschalige energietransitie in Borsele

_____________________________________________________________________

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad op 3 maart jl. is afgesproken dat neutraliteit van de dorpsraad ook inhoudt dat we tegenstanders van kernenergie aan het woord laten en niet alleen de Gemeente Borsele. Bij deze dan voor de geïnteresseerden.

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

COVRA

Nu de discussie is losgebarsten over het al dan niet langer open houden van de huidige kerncentrale en de waarschijnlijke uitbreiding hiervan in 2035 met twee nieuwe centrales, is ook de opslag van kernafval belangrijk. Op initiatief van de Dorpsraad van ’s Gravenpolder werd daarom op 9 februari een rondleiding georganiseerd bij de enige organisatie in Nederland die kernafval mag opslaan, de Covra. Niet alleen het hoogradioactief afval van de centrales uit Petten, Delft en Borssele maar ook het laag- en middelradioactief afval uit de industrie en de ziekenhuizen. Dit afval bestaat onder meer uit: handschoenen, laboratorium- glaswerk, kleding, harsen, injectienaalden, bestralingsbronnen, rookmelders, plastic folie, pompen en buizen, besmet schroot, dierlijk materiaal van proefdieronderzoek, vloeistoffen, filters en bezinksels. Kortom teveel om op te noemen en allemaal opgeslagen bij de Covra.

Uitgebreid werden de dorpsraadsleden geïnformeerd over hoe en waar dit afval werd opgeslagen. In tegenstelling tot in de kerncentrale mocht er hier uitgebreid worden gefotografeerd. Ook het feit dat het radioactieve afval “maar” 100 jaar hier opgeslagen mag blijven kwam aan de orde en de plannen die ze hebben voor een definitieve ondergrondse opslag. Veel meer over hetgeen besproken is staat uitgebreid op hun website https://www.covra.nl/nl/

Verrassend was overigens wel dat de opslag ook een depot van het Zeeuws Museum herbergt omdat zij de meest ideale omstandigheden hebben voor oude museumstukken. Tussen de vaten met laag-en middelradioactief afval tref je prachtige beelden, scheepjes, wandkleden en historische poppen aan. Geïnteresseerd in ook een rondgang bij de Covra dan is dat altijd mogelijk voor groepen van minimaal 10 personen maar tijdens de open havendagen op 6 mei aanstaande is iedereen welkom!

_______________________________________________________________

Het “geheime” overleg met de minister

Inwoners van Ovezande die kranten lezen en Omroep Zeeland volgen, zullen ongetwijfeld gelezen en gezien hebben dat er afgelopen vrijdag een “geheim” overleg was met minister Jetten over de komst van twee nieuwe kerncentrales in de Gemeente Borsele. Op de foto zijn twee Ovezandse inwoners te zien. Wat deden die daar en waar was het overleg goed voor? De Ovezandenaren waren simpelweg uitgenodigd door de Gemeente Borsele die de bijeenkomst organiseerde. De één als vertegenwoordiger van de Jongerenraad en de ander namens de Dorpsraad. Waarom het overleg geheim was is niet bekend. Waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen of om eens een keertje te praten zonder dat de al te nieuwsgierige pers aanwezig was.

vertegenwoordigers van het Ministerie (inclusief Minister Jetten), vertegenwoordigers van de Provincie en van de Gemeente. Allemaal mensen die uiteindelijk de beslissingen moeten nemen. Er kon voluit besproken worden welke wensen of zorgen de inwoners van de Gemeente Borsele hebben met betrekking tot de komst van de twee nieuwe kerncentrales. Zo pleitten Borsele en ’s Heerenhoek voor de bouw van woningen voor de te verwachten arbeiders, waarna de jongeren in de gemeente gebruik kunnen maken als die weer beschikbaar komen. Ook pleitten zij voor gratis energie tijdens de bouwperiode voor de inwoners en aandacht voor het leefbaar houden van de dorpen, zodat ook de supermarkt en bakker kunnen blijven. Maar er was ook veel aandacht voor de horizonvervuiling door elektriciteitsmasten, generatoren, windmolens en de werkzaamheden die gaan plaats vinden.

Maar er werden ook oplossingen aangedragen. Waarom de leidingen niet ondergronds leggen of via het water was een vraag waar instemmend op werd geknikt of aanvoer van bouwmaterialen via de Westerschelde? En versnel de ontwikkeling van een thoriumcentrale! Kortom voldoende informatie voor de aanwezige bestuurders om mee aan de slag te gaan. Wel was duidelijk dat men vond dat het rijk nogal op afstand zat en dat de regionale en gemeentelijke overheden uiteindelijk de beschikking moesten krijgen over fondsen om de wensen van de inwoners te verwezenlijken. Kortom een lang wensenlijstje werd aan Minister Jetten meegegeven. Nu mag hij zijn collega’s nog overtuigen. Dat er naast dorpsraadsleden ook met name jongeren werden betrokken was een prima zet. Tenslotte zullen zij de gevolgen van de besluitvorming van nu gaan ervaren! Want een in gebruik name van de centrales in 2035 lijkt aardig optimistisch.

__________________________________________________________________

De kerncentrale in Borssele

Het zal niemand ontgaan zijn dat er plannen zijn om de kerncentrale langer open te houden en Borssele lijkt ook de ideale plek voor de gewenste uitbreiding van het aantal kerncentrales in Nederland. Maar niet zonder de inwoners van de Gemeente Borsele gehoord te hebben. Daarom werd vorige week werd aan de dorpsraden van Borsele de mogelijkheid geboden om een rondleiding in de kerncentrale van Borssele te volgen en werd er een toelichting gegeven over de beveiliging. Ook werd er uitgebreid informatie gegeven door EPZ, de provincie en het rijk over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen en wat te doen bij een calamiteit.