Wat speelt er in Ovezande?

De kerncentrale in Borssele

Het zal niemand ontgaan zijn dat er plannen zijn om de kerncentrale langer open te houden en Borssele lijkt ook de ideale plek voor de gewenste uitbreiding van het aantal kerncentrales in Nederland. Maar niet zonder de inwoners van de Gemeente Borsele gehoord te hebben. Daarom werd vorige week werd aan de dorpsraden van Borsele de mogelijkheid geboden om een rondleiding in de kerncentrale van Borssele te volgen en werd er een toelichting gegeven over de beveiliging. Ook werd er uitgebreid informatie gegeven door EPZ, de provincie en het rijk over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen en wat te doen bij een calamiteit.

Voor de geïnteresseerden is e.e.a. te lezen op de site van www.zeelandveilig.nl 

Een aantal dorpen zijn inmiddels uitgenodigd door de Gemeente voor een gesprek over het langer open houden van de centrale en de mogelijke uitbreiding.

Natuurlijk hebben we als dorpsraad de burgemeester gevraagd waarom Ovezande niet is uitgenodigd en kregen het volgende antwoord.

“De gemeente organiseert nazomergesprekken in de dorpen in het westelijke deel van de gemeente, aangrenzend aan het Sloegebied en de Kerncentrale. We kiezen in deze fase voor de dorpen waarvan de impact van de energietransitie en de eventuele komst van kerncentrales naar verwachting het grootst is. Daarnaast komt er digitaal de mogelijkheid voor al onze inwoners om hun input te geven over dit onderwerp. Als het Rijk kiest voor Borsele als voorkeurslocatie, wat medio december bekend wordt gemaakt, start de Rijksoverheid ook het formele traject op. De minister heeft vorige week maandag kenbaar gemaakt het belang te erkennen van een uiterst zorgvuldig participatietraject.

Inmiddels weten we dat ook in Ovezande een bijeenkomst georganiseerd gaat worden, al is de datum nog niet bekend. Kortom hou deze krant en de Ovezandse facebookpagina’s in de gaten. Zodra er bijeenkomsten zijn en het mogelijk is om digitaal te reageren zullen we het niet nalaten dit te vermelden!

Er is inmiddels een verslag van de nazomergesprekken onder deze link: Inwoners aan het woord over mogelijk nieuwe kerncentrales; hoe bewaken we de leefbaarheid? | Gemeente Borsele

Misschien interessant om ook eens te lezen!