Postcoderoosproject voor inwoners Ovezande

Heb je zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen? Of woon je in een huurwoning en wil je eigenlijk (meer) energie opwekken met zonnepanelen? Dat kan met een postcoderoosproject. Jouw zonnepalen op het dak van een ander. Daar komt het kortweg op neer. Het is binnenkort ook mogelijk voor inwoners van Ovezande en omliggende dorpen.

Op 17 juni wordt in dorpshuis ‘Vijverzicht’ in Borssele (Plein 3) vanaf 19.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. De initiatiefnemers (Solar2Enjoy en Maak Onze Regio Duurzamer) hebben een geschikt dak gevonden op bedrijfsgebouwen aan de Zeedijk in Borsele.
Hierop kunnen zo’n 250 zonnepanelen geplaats worden. Inwoners van Ovezande kunnen hierin participeren door enkele certificaten te kopen. Wie meedoet hoeft de komende 15 jaar geen energiebelasting te betalen over de stroom die de zonnepanelen leveren. In praktijk betekent dit dat je je investering in certificaten van een postcoderoosproject in acht jaar hebt terugverdiend. Daarna leveren ze geld op tot het moment dat het project – na 15 jaar- wordt afgerond. De panelen worden op dat moment eigendom van de dakeigenaar.

De postcoderoos is aantrekkelijk omdat je er eigenlijk zelf geen omkijken naar hebt. Deelnemers organiseren zich in een coöperatie. In de realisatiefase nemen ervaren partijen (zoals Maak Onze Regio Duurzamer) het voortouw en dragen het project bij de installatie van de panelen over aan de coöperatie.

Dit project komt ook in aanmerking voor steun van het Zeeuws Klimaatfonds. De gemeente Borsele ondersteunt het voorlichtingstraject. Wie belangstelling heeft kan zich voor de voorlichtingsbijeenkomst aanmelden via de site van www.Solar2sare.nl . Op de site www.maakonzeregioduurzamer.nl zie je voorbeelden van vergelijkbare projecten in Zeeland.

Ad Phernambucq – Zeeuws Klimaatfonds

AED Ovezande

Ovezande, april 2019

Beste vrijwilliger,

Er is de laatste tijd aardig wat te doen geweest over de AED van de dorpsraad Ovezande. Vandaar deze update met betrekking tot de AED.

De kast waar de AED in hangt is een tijd geleden vervangen voor een nieuwe kast welke vergrendeld is met een code. Tot op heden wisselden we de code iedere jaar naar het huidig jaartal, bij nader inzien lijkt ons dit niet de meest praktische en handige oplossing. Vandaar dat we als dorpsraad besloten hebben de kast met een nieuwe code te beveiligen. Namelijk 0000. Deze zullen we dus ook blijven hanteren, het is helaas niet mogelijk de beveiligingscode er af te halen, daar ging in eerste instantie onze voorkeur naar uit.  

De code is overigens altijd op te vragen bij de alarmcentrale, bereikbaar via 112. Dit staat inmiddels ook vermeld op de kast zelf. Vrijwilligers die aangemeld zijn bij “HartslagNu” (voorheen hartveiligwonen) krijgen de code automatisch toegestuurd wanneer ze opgeroepen worden en gevraagd worden de AED op te halen.  

De AED van de dorpsraad hangt in het voorportaal van “NieuwSande” aan de Meester Doctor Messtraat 4, tegenover de basisschool.

Een aantal mensen hebben aangegeven dat de AED op warme zonnige dagen te warm hangt in het voorportaal. Hiervoor is een vraag uitgezet richting de onderhoudsmonteur. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan zullen we als dorpsraad kijken wat we hieraan kunnen doen. Dit heeft dus onze aandacht.

Bent u nog niet aangemeld bij www.HartslagNu.nl dan kunnen we dat van harte aanbevelen. Hiermee zijn echt levens te redden! Alle informatie kunt u ook vinden op de betreffende website.

Mocht uw reanimatiecertificaat verlopen zijn dan kunt u een training volgen bij Irene Igounet en Angelica Hillebrand. Ze verzorgen een aantal keer per jaar een reanimatiecursus in Ovezande en zijn bereikbaar via https://www.facebook.com/reanimatiezeeland of igohaan@hotmail.com.

Mocht u nog vragen hebben m.b.t. de AED dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Peter Simpelaar

namens De Dorpsraad Ovezande

peter@simpelaar.nl

(06)123 14 986


					

Ovezande in 2030

Ovezande bouwt aan haar toekomst. Aangespoord door het gemeentebestuur ontwikkelen een aantal werkgroepen diverse projecten onder de naam Ovezande 2030. Eén ervan is de werkgroep duurzaamheid. Die wil graag aan de slag met een ambitieus project: van afval naar grondstof.

Nu nog hebben de inwoners van Ovezande containers vol afval. In de toekomstige wereld hebben we eigenlijk geen afval meer. Producten en verpakkingen worden gerecycled of krijgen een tweede leven. Óf ze worden uit elkaar gehaald en van de onderdelen worden weer nieuwe producten gemaakt.

Grondstoffen om iets te maken worden zo gespaard. En dat is nodig, want ze raken op. We ontnemen de aarde meer dan ze aankan. Als iedereen zou leven als een Nederlander, dan hebben we bijna vier aardbollen nodig om te voldoen aan de consumptie.

Om de druk op onze planeet te verminderen, laten wij ons afval niet langer verbranden of storten, maar zetten we het in als grondstof.

We willen dan ook op korte termijn drie initiatieven starten:

Voortaan willen we textiel laten ophalen. We hebben natuurlijk een prachtige tweedehands kleding winkel op het dorp, maar er blijft veel afgedankt textiel over. Een bedrijf in Amsterdam kan dit textiel vermalen tot er alleen maar vezels over zijn. Uit deze vezels kunnen weer hele mooie producten worden gemaakt. De werkgroep wil er graag tassen, manden, en etuis van vilt van laten fabriceren. Ons afval wordt zo weer grondstof. Het ingeleverde textiel krijgen de Ovezandenaren terug in de vorm van een fraai en nuttig product.

Ook willen we apart hard plastic aan huis laten ophalen. Een bedrijf uit Rijen is bereid het te vermalen tot plastic korrels en er weer kwalitatieve producten van te maken, zoals tuinstoelen en opbergkisten. Voor elke geleverde kilo hard-plastic-grondstof krijgen we een halve kilo product terug.

Het derde initiatief is het inrichten van een uitleenservice voor apparaten en gereedschap. Ovezandenaren gebruiken sommige, goed werkende apparaten en gereedschap niet of nauwelijks. Die ladders, heggescharen, grasmaaiers, e.d. willen we verzamelen in een schuur en uitlenen aan inwoners die ze graag willen gebruiken. Op deze manier kunnen we samen delen in plaats van dat ieder zelf spullen gaat aanschaffen. Ook dat spaart grondstoffen.

Met alle drie de initiatieven werken we aan een circulaire of anders gezegd, een kringloop economie, waarbij alle gebruikte materialen weer in een nuttig product worden ingezet. Alle restproducten worden hergebruikt en de kringloop is compleet. Dat willen we als inwoners van Ovezande bereiken.

Deze ideeën hebben we dinsdag 9 april gepresenteerd in het dorpshuis. De dertig aanwezigen waren heel positief. Ook de gemeente wil ons initiatief van harte steunen. Toch willen we het draagvlak voor ons project breder peilen. Vindt u het ook een goed idee? Laat het ons dan even weten ajb. Graag reageren vóór 26 april 2019 mail info@dorpskrantovezande.nl.

De werkgroepleden:

Charles Verbeek, Wim Baartsen, Djoeke van Staveren, Ad Phernambucq en Tjeu van Mierlo

Borsele gaat vlaggen voor vrijheid

In 2019 herdenken wij voor de 75ste keer, in vrede en vrijheid, dat het gebied waarin wij leven werd bevrijd tijdens de Slag om de Schelde. Om dit eervol te herdenken worden rondom de Slag om de Schelde tal van activiteiten en evenementen georganiseerd. Zo biedt gemeente Borsele inwoners de mogelijkheid om tegen kostprijs een Schotse of Canadese vlag te kopen. Burgemeester Dijksterhuis: “We hopen rond de herdenkingen zoveel mogelijk vlaggen terug te zien in het Borselse straatbeeld”.

Schotse of Canadese vlag
De Schotten en Canadezen vormden samen grotendeels de strijdkrachten die op 26 oktober 1944 in Baarland en omgeving letterlijk voet aan wal zetten om Zeeland te bevrijden. Op diverse plekken vindt men al verwijzingen terug van de bijzondere band die de omgeving met de soldaten uit deze landen heeft. Om deze band extra kracht bij te zetten, verkoopt de gemeente Borsele Schotse en Canadese vlaggen tegen kostprijs.

Wanneer vlaggen?
We gebruiken de Schotse en Canadese vlaggen als eerbetoon aan de soldaten die zich in hebben gezet voor onze vrijheid. De gemeente hijst de vlaggen op 4 en 5 mei en op 25 en 26 oktober voor het gemeentehuis. Burgemeester Dijksterhuis: “We hopen rondom de periode van herdenkingen en de Slag om de Schelde in de diverse dorpen de Schotse en Canadese vlaggen terug te zien in het straatbeeld.”

Hoe bestel ik een vlag?
De vlaggen (70x100cm) zijn te koop voor €5,- per stuk bij de receptie van het gemeentehuis in Heinkenszand en het VrijwilligersHuis in ’s-Gravenpolder. Kijk op www.borsele.nl en www.vrijwilligershuis.nl voor de openingstijden of bel naar 0113 238 383.

Op www.borsele.nl/slagomdeschelde is het mogelijk om een Schotse of Canadese vlag online te bestellen. U betaalt hierbij direct via iDeal. U betaalt bij een online bestelling €2,50 verzendkosten.

Gewijzigd lijnennet Zak van Zuid-Beveland

In de maand maart reist u voor 1 euro per rit in De Zak!
Na overleg tussen onze buurtbusvereniging, de gemeente Borsele en vervoerder Connexxion is voor de Zak van Zuid-Beveland een aangepast lijnennet voor de buurtbus ontworpen, dat met ingang van 25 februari 2019 van kracht is. Hiermee verbeteren we de bussenloop, stemmen we deze beter op de behoeften van de reiziger af en bereiken we meer dorpskernen in De Zak. Zo doet de buurtbus nu ook ‘s-Heer Abtskerke en Nisse aan. Ik geef toe: op onderdelen oogt deze nieuwe dienstregeling best ingewikkeld. Het zal zowel voor de chauffeurs en zeker ook voor de reizigers in het begin even wennen zijn, maar ik heb goede hoop dat iedere betrokkene binnen korte tijd aan de aanpassingen gewend is geraakt en daarvan de voordelen ziet. De nieuwe routes staan afgebeeld op onderstaande kaart.

We gaan met het nieuwe lijnennet aan de slag in de wetenschap dat we altijd evalueren of de doorgevoerde veranderingen ook daadwerkelijk verbeteringen zullen zijn. Als u als lezer gebruik maakt van de buurtbus in De Zak nodig ik ook u graag uit uw mening over de veranderingen aan ons kenbaar te maken. U kunt uw reacties kwijt op info@buurtbuszuidbeveland.nl.


Dorpsmoestuin in De Bevelander

Een pagina groot bericht in “De Bevelander” van 2 jan 1919:

Leon Janssens

Mensen helpen met een laag inkomen

Voedselbank ‘De Bevelanden’ in Goes is sinds 2006 actief in de regio Noord- en Zuid-Beveland. Het is hun taak zoveel mogelijk mensen met een laag inkomen te helpen met aanvullende voedsel- en boodschappenpakketten. Levensmiddelen komen uit winkels, supermarkten, maar er zijn ook mensen die speciaal voor de Voedselbak groente verbouwen zoals Willy Verbeek.

Overzande – De pakketten worden elke week op vrijdag verstrekt. Dit kan door het pakket af te halen op het afhaaladres in Goes; wanneer het noodzakelijk is kunnen de pakketten ook thuis worden bezorgd. Op dit moment worden wekelijks 150 tot 200 pakketten per week voor de mensen verzorgd. Naast het uitleveren van voedselpakketten is de Voedselbank ook actief op het gebied van buurtwerk en vrijwilligerswerk. De plaats en zorg voor kinderen in de gezinnen staat altijd centraal.

Toename

Waarnemend voorzitter Jan Roeland: “Het aantal gezinnen neemt toe. Van de goederen die daarvoor nodig zijn krijgen wij 95 procent. Soms hebben we te kort en kopen we bij, en we krijgen ook donaties en giften om in winkels te besteden. We krijgen ook kerstpakketten van mensen tot zelfs in januari. Die kan de Voedselbank goed gebruiken.”

Moestuin

Willy Verbeek uit Ovezande is iemand die veel voor de Voedselbank doet met hetgeen hij in zijn moestuin verbouwt. “Ik verbouw voor de Voedselbank en wat voor onszelf. Met Adrie Vroonland, Stefan Baaijens en Loek Mijnheere zijn wij met vier man om dat te doen.”

Het is een nijver kwartet en ze werken op een stuk grond van 600 vierkante meter achter de Bloemenstraat in Ovezande. “Wij werken het hele jaar door, het is een heel programma”, zegt de 72-jarige Willy, “Nu is het wat minder want het is winter. Ik had thuis wel een kasje maar dat is naar iemand anders van de Voedselbank gegaan. Het is een leuke bezigheid. Beter dan achter de geraniums zitten.”

Vers

Donderdag is het altijd druk want dan komen de levering binnen, die vrijdag als voedselpakketten worden uitgedeeld. “En je groente moet vers zijn”, merkt Willy op. “We hebben de meest gangbare groente en dat wordt strategisch ingeplant. Veel opbrengst op een klein oppervlak. Ik heb moeten leren en inlezen want van bouwvakker naar groenteman is een hele stap. Dan moet je er toch ook iets van af weten. Daarom ben ik lid van de Moestuin vereniging, een half Nederlandse-, half Belgische organisatie. Dat is een leuke groep. Als je iets niet weet kun je het altijd vragen. Daar heb ik veel van geleerd.”

Schoolkinderen

Willy is rond 2012 begonnen. In die tijd kweekte hij op een kleiner perceel buxus. Hij had veel stekken en ruimte tekort. Hij besloot om daar mee te stoppen en alles weg te geven. Hij las iets over de Voedselbank en dat sprak hem wel aan. Samen met zijn vrouw Ria ging hij een middag op bezoek bij de Voedselbank in Goes. Daar nam hij de beslissing om iets voor de Voedselbank te gaan doen.

“Ineens had ik veel grond om iets mee te doen, zo is het begonnen. In het begin stond de prei nog tussen de buxus, bijna alle groente moest tussen de rijen buxus gedijen. Langzaam aan verdween de buxus en nu staat er alleen nog groente voor de Voedselbank. Je bent er goed bezig. Er stond een kleine kas en we wilden een grotere. Daarvoor is de schuur opgeruimd maar nieuw konden we zelf niet betalen. Na overleg met de Dorpsraad en de Voedselbank heeft uiteindelijk Ad Phernambucq veel werk verzet en tijd er aan besteed. Maar we kregen genoeg geld voor een schuur en een kas en daarmee konden we optimaal aan de slag. We kunnen nu iets langer doorgaan en eerder beginnen.”

Naambordjes

Bij de moestuin van Willy komen ook schoolkinderen voor een buitenschools activiteit. Hij maakt dan potjes met de naam van het kind. Daar doet hij zaadjes in en dat kunnen de kinderen dan thuis opkweken.

“Vijf zaadjes en een instructiebriefje”, licht Willy toe, “Ik heb ook naambordjes gemaakt en ze krijgen dan hier een eigen stukje tuin. Ze kunnen de oogst mee naar huis nemen of aan de Voedselbank geven. Voor de kinderen is dit geweldig. Alle kleuters van groep 1 en 2 zijn geweest. Die krijgen ook een snoepje en wat te drinken, daar zorgt de Voedselbank voor.”

Ondertussen verbouwen de mannen veel bekende en veel gegeten groenten zoals witlof, sla, andijvie, prei, rode-, witte- en winter ui, wortels, bonen, tomaten, pepers, paprika, knolselderij, rucola, kruiden, toamatillo’s, (een soort tomaat uit Mexico) en voor de eerste keer in 2019 asperges.

Belangeloos

De groente die voor consumptie geschikt is gaat keurig in plastic bakken naar de Voedselbank. Dat wordt opgehaald in de dorpswinkel te Ovezande. “In de zomer mag je ook van de koeling gebruik maken”, stipt Willy aan. “Ik doe dit omdat ik het graag doe, belangeloos. Het is fijn om te weten dat het via de Voedselbank goed terecht komt. En er komt altijd wat. Pas belde een kennis: Willy, ik heb nog veel komkommers. Kun je daar wat mee? Ja zeker, breng maar en dat gaat naar de Voedselbank.”

Ook bij de Voedselbank hebben ze het in deze periode van het jaar druk. Gelukkig hadden de vrijwilligers vorige week vrijdag twee paar extra handen, burgemeestershanden nog wel, van Margot Mulder van Goes en José van Egmond van Reimerswaal.

Meer info: www.voedselbankennederland.nl

Kerstconcert in Wit Arjaentje

Terwijl heel Nederland bedekt was met een klein laagje sneeuw was het in Ovezande grauw en koud. Aanleiding genoeg voor veel mensen om de kerstsfeer te ontdekken tijdens het gratis concert van fanfare Sint   Caecilia uit ’s Heerenhoek in het mooie kerkje aan het Kerkplein in Ovezande. Het kerkje liep op die late zondagmiddag 16 december 2018 al snel vol en om de kerstsfeer te verhogen werd aan de ingang het programma met de mee te zingen liederen uitgedeeld.

Onder leiding van dirigent D. Broers werden de aanwezigen ingewijd in de achtergronden van het repertoire, dat naast de traditionele kerstliedjes ook oude bekende songs uit o.a. de West Side Story bevatte. Halverwege het concert droeg de dirigent ook nog eens een geweldig gedicht van Freek de Jonge voor.

Dat het koud kon zijn in het kerkje was bekend, daarom deelde de fanfare tijdens de pauze gratis warme chocolademelk en Glühwein uit. Na afloop werd de fanfare bedankt met een welgemeend en hartelijk applaus.

Het zou geweldig zijn als dit concert de start zou zijn van een traditie om met elkaar de kerstdagen in te gaan. Waarbij niet vergeten moet worden dat ook Barbara van Dijk haar kerkje gratis ter beschikking stelde voor dit evenement.

16.12.2018