Loterijclub

Loterijclub “Alles op Alles”

De loterijclub is opgericht in maart 1933, dus bestaat de club bijna 90 jaar. De club bestaat uit 30 leden en iedere maand worden 10 staatsloten gekocht.
Het maximum aantal leden is 30, in de ledenvergadering wordt gestemd of iemand toegelaten wordt. Voor meer informatie kan men terecht bij onderstaande bestuursleden.

Voorzitter: Nico Morauw (0113) 655 209
Secretaris: Jaap Rentmeester (0113) 655 469
Penningmeester: Ronnie Rijk (0113) 655 883
Lid: Toon Koens (0113) 655 513
Lid: Wim de Punder (0113) 562 897