Uitnodigingen en verslagen

Verslag jaarvergadering dorpsraad op 6 maart 2023

Eigenlijk waren het twee bijeenkomsten afgelopen maandag die uit praktische overwegingen waren samengevoegd. Het verslag van 700 jaar Ovezande is te vinden in de rubriek Ovezande 700 jaar.

De vergadering begon met het voorstellen van Jeroen Verbart als nieuwe penningmeester en een terugblik over afgelopen jaar (zie de presentatie onderaan dit verslag)

Het langst werd stil gestaan bij de discussie rondom de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales en de horizonvervuiling die dat met zich meebrengt door al die hoogspanningsmasten die verwacht worden. Over het algemeen kon men zich vinden in de neutrale opstelling van de dorpsraad met betrekking tot de komst van de nieuwe centrales. Wel wordt aangedrongen op een oplossing voor het transport van energie op een andere manier dan nu het geval is. Ook was er het verzoek om niet alleen informatie van de Gemeente Borsele in de dorpskrant te plaatsen maar ook het geluid van tegenstanders van de centrales. Afgesproken is dat er ook door hen een stukje wordt aangeleverd en dat deze zonder commentaar geplaatst gaat worden. Geïnteresseerden kunnen dan voor zichzelf uitmaken wat ze wel en niet willen lezen.

Verder kwam natuurlijk ook het in verval geraakte pand op de hoek van de Hoofdstraat/Plataanweg ter sprake nadat dit de afgelopen periode nogal in het nieuws is geweest. Afgesproken is om een handtekeningenactie op te starten en deze aan te bieden aan de burgemeester met een oproep om nu eens actief aan te slag te gaan met verwaarloosde en leegstaande panden.

In het voorjaar zal er een verkeersactie van start gaan door middel van het aanbrengen van zichtbare borden op de Hoofdstraat, Nieuwstraat en Plataanweg om weer eens te wijzen op de snelheid van 30 km die daar is toegestaan. Hulp bij het aanbrengen van de borden is welkom.

Ook werd er gevraagd of het niet mogelijk is om een fietspad op de Plataanweg aan te brengen. Dit in verband met de vele fietsende schoolgaande kinderen. Gevraagd zal worden of dit mogelijk is bij de herinrichting die over niet al te lange tijd plaats gaat vinden.

Ergernissen zijn er ook door de vele hondenpoep die in het dorp ligt en niet door de hondeneigenaren wordt opgeruimd. Handhaving door boa’s lijkt niet mogelijk. Geadviseerd wordt om overtreders direct aan te spreken op hun gedrag.

Via het inventarisatieformulier de vraag binnen gekomen om de speeltuin op de Mauritsstraat te verbeteren en eventueel uit te breiden. Hier is geld voor bij de Gemeente maar moet via de Speeltuinvereniging worden aangevraagd. Met hen zal contact worden opgenomen.

_________________________________________________________________________

Kort verslag jaarvergadering Dorpsraad 2022

Op 29 maart had de Dorpsraad Ovezande eindelijk weer een jaarvergadering. De zaal was goed gevuld vanwege het aangekondigde afscheid van Ad Phernambucq en Peter Simpelaar, maar zeker ook omdat Ad Schenk de plannen voor de viering van het 700-jarig bestaan van Ovezande zou presenteren en daarvoor bewoners nog eens extra had uitgenodigd.

Naast het vertrek van Ad en Peter konden een aantal nieuwe dorpsraadsleden worden voorgesteld. De meesten geen onbekenden in het dorp zoals Petra de Winter, Olaf Vroonland, Johan Priem en zelfs nog Yvonne Claassen die al 2 jaar deel uitmaakt van de dorpsraad en voorlopig optreedt als waarnemend voorzitter. Judy Peeters maakte daarom een groepsportret van de nieuw samengestelde raad.

Vervolgens werd redelijk uitgebreid behandeld waar Ovezande de afgelopen jaren mee bezig is geweest met daarbij een ondersteunende rol van de dorpsraad. Ondanks corona bleek dat nog aardig wat te zijn.

Via de facebookpagina’s van Ovezande en de digitale dorpskrant waren mensen in de gelegenheid gesteld om hun wensen in te dienen. Deze wensen en de mogelijke voorstellen werden uitgebreid besproken met de zaal. Dit wensenformulier zal standaard deel uit gaan maken van de rubriek dorpsraad van deze krant en is het hele jaar door in te vullen.

De tweede helft van de vergadering werd in beslag genomen door het presenteren van de ideeën die er zijn om in 2024 het 700-jarig bestaan van Ovezande te vieren. Elders in deze krant is een speciale rubriek aangemaakt om de Ovezandenaren te blijven informeren over deze plannen de zaal kwam een groot aantal ideeën voor de viering. Deze zullen worden meegenomen door de werkgroep. Tenslotte werd het glas geheven op de vertrekkende leden Ad en Peter die bijna 7 jaar deel hebben uitgemaakt van de Dorpsraad

_____________________________________________________________

Uitnodiging jaarvergadering 29 maart 2022

Eindelijk kunnen we weer een jaarvergadering houden en de nieuwe leden van de dorpsraad aan de inwoners van Ovezande voorstellen. We nemen ook afscheid van Ad Phernambucq en Peter Simpelaar. Onderstaand de uitnodiging en agenda.

Graag willen we ook weten wat de Ovezandenaren bezig houdt en wat hun wensen zijn. Om dat te inventariseren vragen wij onderstaande vragenlijst in te vullen voor de 27e maart zodat we de resultaten mee kunnen nemen in de jaarvergadering. Dit is de link naar de vragenlijst https://forms.gle/qPhdtewY1RaVn1Jz9