Uitnodigingen en verslagen

Kort verslag jaarvergadering Dorpsraad 2022

Op 29 maart had de Dorpsraad Ovezande eindelijk weer een jaarvergadering. De zaal was goed gevuld vanwege het aangekondigde afscheid van Ad Phernambucq en Peter Simpelaar, maar zeker ook omdat Ad Schenk de plannen voor de viering van het 700-jarig bestaan van Ovezande zou presenteren en daarvoor bewoners nog eens extra had uitgenodigd.

Naast het vertrek van Ad en Peter konden een aantal nieuwe dorpsraadsleden worden voorgesteld. De meesten geen onbekenden in het dorp zoals Petra de Winter, Olaf Vroonland, Johan Priem en zelfs nog Yvonne Claassen die al 2 jaar deel uitmaakt van de dorpsraad en voorlopig optreedt als waarnemend voorzitter. Judy Peeters maakte daarom een groepsportret van de nieuw samengestelde raad.

Vervolgens werd redelijk uitgebreid behandeld waar Ovezande de afgelopen jaren mee bezig is geweest met daarbij een ondersteunende rol van de dorpsraad. Ondanks corona bleek dat nog aardig wat te zijn.

Via de facebookpagina’s van Ovezande en de digitale dorpskrant waren mensen in de gelegenheid gesteld om hun wensen in te dienen. Deze wensen en de mogelijke voorstellen werden uitgebreid besproken met de zaal. Dit wensenformulier zal standaard deel uit gaan maken van de rubriek dorpsraad van deze krant en is het hele jaar door in te vullen.

De tweede helft van de vergadering werd in beslag genomen door het presenteren van de ideeën die er zijn om in 2024 het 700-jarig bestaan van Ovezande te vieren. Elders in deze krant is een speciale rubriek aangemaakt om de Ovezandenaren te blijven informeren over deze plannen de zaal kwam een groot aantal ideeën voor de viering. Deze zullen worden meegenomen door de werkgroep. Tenslotte werd het glas geheven op de vertrekkende leden Ad en Peter die bijna 7 jaar deel hebben uitgemaakt van de Dorpsraad

_____________________________________________________________

Uitnodiging jaarvergadering 29 maart 2022

Eindelijk kunnen we weer een jaarvergadering houden en de nieuwe leden van de dorpsraad aan de inwoners van Ovezande voorstellen. We nemen ook afscheid van Ad Phernambucq en Peter Simpelaar. Onderstaand de uitnodiging en agenda.

Graag willen we ook weten wat de Ovezandenaren bezig houdt en wat hun wensen zijn. Om dat te inventariseren vragen wij onderstaande vragenlijst in te vullen voor de 27e maart zodat we de resultaten mee kunnen nemen in de jaarvergadering. Dit is de link naar de vragenlijst https://forms.gle/qPhdtewY1RaVn1Jz9