Uitnodigingen en verslagen

Verslag jaarvergadering dorpsraad 29 maart 2024

Net als vorig jaar werd de vergadering in twee stukken gedeeld. Een deel voor de pauze met een terugblik en vooruitblik van de de dorpsraad en na de pauze een uitleg van de Gemeente Borsele over de Borselse Voorwaarden met betrekking tot de energietransitie die op 10 april overhandigd gaan worden aan de minister. Voorafgaand aan de vergadering was Glasdraad nog aanwezig om mensen in de gelegenheid te stellen zich alsnog aan te melden en een antwoord te krijgen op mogelijke vragen.

Kort werd er teruggekeken op het afgelopen jaar waarbij het verwaarloosde pand van Weug en de stand van zaken (men is in overleg) werd besproken. De dorpsraad wordt binnenkort door de wethouder hierover bijgepraat. Daarnaast werd er natuurlijk aandacht besteed aan de activiteiten met betrekking tot het jubileumjaar, de Borselse Voorwaarden Groep, parkeren in de Pastoor Fransestraat, de afgeblazen verkeersactie en een aantal kleinere zaken als de herinrichting van de Plataanweg, die ingepland blijkt te zijn in het jaar 2025.

Kort werd er ook ingegaan op het vertrek van de secretaris en voorzitter uit de dorpsraad in 2025. De aanwezigen werden opgeroepen zich aan te melden om zitting te nemen in de dorpsraad.

Vanuit de vergadering werd er vooral geklaagd over de grote hoeveelheid vlaggen, banners en reclame-uitingen van Glasdraad en de vele aankondigingsborden voor activiteiten buiten Ovezande. De organisatie die deze borden neerzet blijkt een overeenkomst te hebben met de Gemeente Borsele maar mogen slechts twee weken voor een activiteit die borden plaatsen. De actieperiode van Glasdraad eindigt op 8 april, daarna zullen alle reclame-uitingen verwijderd worden zodat alleen nog de jubileumvlaggen nog zullen wapperen.

Na de pauze werd er door medewerkers van de Gemeente uitgebreid verteld over het ontstaan van de BVG en de door hen gemaakte en door de gemeenteraad onderschreven Borselse Voorwaarden. Vanuit Ovezande nam een zevental inwoners deel aan de BVG, inclusief een tweetal deskundigen. Aan het einde van de bijeenkomst konden er vragen worden gesteld aan de deelnemers over de verschillende voorwaarden. Hier werd overigens maar summier gebruik van gemaakt.