Welzijnsmedewerker

Even voorstellen

Een bekend gezicht verdween, maar een nieuwe enthousiaste welzijnsmedewerkster voor Ovezande stelt zich graag aan de inwoners voor.

Nog voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaf Mariëtte Platschorre het stokje over aan Nicole Wentzler-Bardolf. Alhoewel haar standplaats voorlopig nog het Vrijwilligershuis in ’s Gravenpolder is, zal haar aandachtsgebied Ovezande, Lewedorp en ’s Heer Abtskerke zijn.

Dat betekent de eerste maanden vooral kennismaken met mensen en groeperingen in de dorpen die onder haar werkgebied vallen.

Helaas maken de geldende corona-maatregelen het haar niet gemakkelijk. Praatjes aanknopen tijdens Klomppop of de fair bij het ringrijden zitten er voor haar voorlopig niet in. Ze hoort dan ook graag relevante informatie over het dorp en is op maandag, dinsdag en donderdagochtend te bereiken via het Vrijwilligershuis, telefoon 0113 – 31 19 51. Net als Mariëtte is haar taak vooral om mensen op weg te helpen. Ook zij kan zorgen voor contacten of mensen vragen zelf actie te ondernemen waarin ze hen dan adviseert en begeleidt.

Welzijnsmedewerker van Borsele voor Elkaar voor Ovezande

Nicole Wentzler
nwentzler-bardolf@borsele.nl
06-52560979