Welzijnsmedewerker

Even voorstellen

Een bekend gezicht verdween, maar een nieuwe enthousiaste welzijnsmedewerkster voor Ovezande stelt zich graag aan de inwoners voor. Nog voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaf Mariëtte Platschorre het stokje over aan Nicole Wentzler-Bardolf. Haar aandachtsgebied is Ovezande, Lewedorp en ’s Heer Abtskerke. Ze hoort graag relevante informatie over het dorp en is op maandag, dinsdag en donderdagochtend te bereiken via het Vrijwilligershuis, telefoon 0113 – 31 19 51. Haar taak is vooral om mensen op weg te helpen.

Ook kan zij zorgen voor contacten of mensen vragen zelf actie te ondernemen waarin ze hen dan adviseert en begeleidt.

Welzijnsmedewerker van Borsele voor Elkaar voor Ovezande

Nicole Wentzler
nwentzler-bardolf@borsele.nl
06-52560979