Duurzaam Ovezande

Duurzaam Ovezande

Het Zeeuws Klimaatfonds heeft in samenwerking met de gemeente Borsele en de Stichting “Land van Borsele” het project “Duurzaam Diekendamme” uitgezet. De 15 dorpen van Borsele kregen een half jaar de tijd om een duurzaam dorpsplan te maken.

“Duurzaam Diekendamme” was hierbij het denkbeeldige dorp van de toekomst. Het dorp met het meest duurzame plan ontving eind 2012 een bedrag van € 50.000 om hun plan uit te voeren.

In Ovezande is een team aan het werk gegaan om een Dorpsplan samen te stellen. Wij vonden het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners van Ovezande te betrekken bij het opstellen van dit plan. Wij hebben daarom gebruik gemaakt van enquêteformulieren die we aan belangengroepen in het dorp hebben uitgedeeld. En we hebben een informatieavond voor het dorp belegd, Duurzaam Ovezande, waarin inwoners hun mening konden geven over een aantal ideeën, en waarin zij ook zelf een idee aan konden dragen. De uitkomsten werden verwerkt in het uiteindelijke Dorpsplan van Ovezande voor de actie “Duurzaam Diekendamme”.

Met ons dorpsplan werd Ovezande genomineerd om mee te doen aan de uiteindelijke finale in Hoedekenskerke, samen met Nisse en Baarland. Dat betekende dat we ons moesten voorbereiden op 20 min. waarin onze 12 plannen daar gepresenteerd konden worden.

Klik hier voor het complete Dorpsplan Ovezande: projectplantotaal