Kerken

Kerken

Ovezande heeft twee kerken binnen haar grenzen:

Aan de Hoofdstraat 60 staat de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart die de parochiekern vormt samen met de kernen van Driewegen en Ellewoutsdijk.

Elke zondagmorgen om 9.30 uur vindt een reguliere viering plaats met het koor PIUS X.

Iedere laatste zaterdag van de maand vindt om 19 uur een jongerenviering plaats met het koor Oal-In.

Zie ook: www.rkovezande.nl

Aan het Kerkplein 8 staat de voormalige Hervormde Kerk, die nu in particulier bezit is. De kerk is gerestaureerd, haar tegenwoordige naam is “Het Wit Arjaentje”.

Over de restauratie:

Alle informatie: www.witarjaentje.nl

De Protestantse Gemeente is samengevoegd als:
Protestantse gemeente DEO (Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande).
Diensten worden elke zondag om 10 uur gehouden in de kerk van Driewegen, Van Tilburgstraat 27.
In de ‘Bevelandse Bode’ wordt iedere week gepubliceerd wie er voorgaat.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid gezamenlijk koffie te drinken  “Achter de Kerke”.

Contactadres:
Mevrouw A. Goense-Bal
Van Tilburgstraat 50
4483 AK Driewegen
E: deokerk@zeelandnet.nl,
T. (0113) 655 958