Weten wat je hebt!

De Borselse Voorwaarden Groep heeft bij haar werkzaamheden ondersteuning van Lokale Experts. Ook Ovezande levert experts, die overigens geheel vrijwillig en onbetaald, de mensen bijstaan. Eentje van hen is Nanda van den Berg, werkzaam bij het Zeeuws Landschap en deskundig op het gebied van de ecologische en cultuurhistorische waarden van de zak van Zuid-Beveland. Tijd dus om eens nader met haar kennis te maken.

Nanda komt oorspronkelijk uit Twente en heeft bos-en cultuurbeheer gestudeerd in Velp, maar woont al ruim 20 jaar in Zeeland. De afgelopen vijf jaar woont ze met haar gezin in haar verbouwde boerderij in Ovezande. Het uitzicht vanaf haar huis is prachtig en zal nog mooier worden als die oude elektriciteitsmasten in het najaar worden weggehaald. Dat is dan ook precies de reden waarom Nanda zich heeft aangemeld als deskundige. Ze is zich ervan bewust dat Zeeland een cultuurlandschap heeft en vooral door mensenhanden is gemaakt en ook in de toekomst zal blijven veranderen. Maar belangrijk is je te realiseren hoe en of je de streekidentiteit wilt behouden. Als je niet weet wat je omgeving belangrijk maakt kun je ook niet echt voorwaarden stellen. Daar wil ze zich graag voor inzetten. Ons historische landschap wordt niet alleen bepaald door kastelen of gebouwen, maar ook door dijken en mooie vergezichten. En moeten we dat Sloegebied nu echt helemaal volbouwen of zijn er andere mogelijkheden?

In de discussie over de energietransitie gaat het helemaal niet alleen over kerncentrales, maar vooral over het transport van allerlei soorten van  energie door ons mooie gebied. Willen we dat of zijn er andere mogelijkheden. Wat willen we behouden en hoe lukt ons dat? Die vragen staan hoog op de agenda van de BVG en Nanda mocht dan ook als eerste, samen met collega-expert Bernard Meijlink, een presentatie geven. Het is duidelijk dat Borselse inwoners het mooie landschap enorm belangrijk vinden en samen met de experts willen zoeken naar mogelijkheden en voorwaarden om de landschappelijke waarden van De Zak te behouden.

Dat Nanda daar ervaring mee heeft is te vinden bij Hoeve van der Meulen in ’s Heer Abtskerke.  Zij had tot taak de hoeve en omgeving weer in oude glorie te herstellen. Tientallen jaren waren het erf en de oude hoogstamboomgaard aan de natuur overgelaten en daardoor overwoekerd met braamstruweel. De laatste bewoner, Adrie van der Meulen, heeft zijn land grotendeels buiten de ruilverkaveling weten te houden. Daarmee is een authentiek landschap van kleine percelen en hollebollige weilanden en cultureel erfgoed bewaard gebleven. Van een verwaarloosd boerderijcomplex werd hoeve Van der Meulen uniek boerenland erfgoed.