Tijdelijk informatiepunt Energietransitie Zeeland

Eind juni openen de ministeries Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W), TenneT en Hynetwork Services (100% dochteronderneming van GasUnie) in samenwerking met de provincie Zeeland en de gemeente Borsele een tijdelijk informatiepunt over de grootschalige energietransitie in Zeeland. Het tijdelijke punt wordt gerealiseerd aan de Wielingenstraat 2B naast de buurtsuper in het dorp Borssele. Meer weten? Kijk dan onder de pagina “Discussie energietransitie”

Geen hoogspanningsmasten door de Zak!

Om Zeeuws-Vlaanderen aan te sluiten op het 380 KV-elektriciteitsnet wil Tennet een verbinding maken met de bestaande 380 kV-hoogspanningslijn  tussen Borssele en Rilland. Tennet gestart met een zoektocht naar een geschikt tracé.Op 25 Januari organiseerde Tennet een “meedenksessie” voor organisaties en bedrijven in Landlust. Ook Ovezande Biodivers (OB) was aanwezig op de werksessie. Het verslag hiervan is te lezen op de pagina Discussie Energietransitie.

Borselse voorwaarden vastgesteld

Je zou het haast vergeten met al onze activiteiten met betrekking tot het 700-jarig bestaan van Ovezande, maar er speelt meer in onze gemeente. De door de Borselse Voorwaarden Groep vastgestelde voorwaarden zijn unaniem aangenomen in de Gemeenteraad. Maar hoe gaat het nu verder en hoe zien die voorwaarden eruit? Dat is te lezen op de pagina Discussie energietransitie, verderop in deze krant.