Spring is in the air!

Na twee geslaagde Foute Bingo’s is SooSTouR op zaterdag 22 mei terug met ‘Spring is in the air!’. Een livestream voor Borselse jongeren met diverse DJ’s. In de Line-up hebben we ruimte gereserveerd voor Borsels talent! Dus kan jij zingen, een instrument bespelen, goochelen, een kunstje met je huisdier, of iets anders? Stuur dan een DM naar @soostour en wie weet sta jij als special act op ons podium. Voor de gamers wordt gelijktijdig een online FIFA toernooi op de Playstation georganiseerd. Aanmelden voor het FIFA toernooi doe je via: www.soostour.nl De avond wordt live gehost vanuit de SFAER-studio door Niels De Reiger. Tijdens de uitzending zijn er mooie prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door de Gemeente Borsele en Releximtraining. De hele avond is live te volgen vanaf 20.00u via www.sfaer.tv

Eerste kunstnesten huiszwaluw opgehangen

Op een eerdere oproep om de huiszwaluwen in Ovezande te helpen is goed gereageerd. De werkgroep Biodivers kon de afgelopen dagen een aantal kunstnesten aan geinteresseerden uitdelen. Niet alle plekken zijn geschikt. Zo moet het nest bij voorkeur aan de noord-oostkant van een huis worden opgehangen met een ongehinderde aanvliegroute. Ook moet er een poel of watertje in de buurt zijn om muggen te kunnen vangen en modder om het nestje verder te kunnen aankleden. Of het lukt om de zwaluwen nog dit jaar nog naar Ovezande lokken is nog de vraag, maar hun huisjes staan klaar om volgend jaar de huiszwaluw een warm welkom te heten in Ovezande!

Een goede gast geeft geen overlast

We houden ons in Nederland over het algemeen goed aan regels. Waar veel verkeersdeelnemers wel moeite mee hebben zijn snelheidslimieten. Dat geldt zeker voor delen van de bebouwde kom, waar een snelheidslimiet geldt van 30 km. Voor Ovezande is dat de hele bebouwde kom. Uit metingen blijkt elke keer weer opnieuw dat op alle invalswegen van ons dorp deze limiet door een grote groep weggebruikers (ruim) wordt overschreden.

Gelukkig leidt dit niet vaak tot ernstige ongelukken, maar er is nog een aspect dat aandacht verdient: overlast voor de omwonenden. En die is er wel. Met regelmaat krijgen we hier als dorpsraad klachten over. Veel dorpsbewoners storen zich aan hoge snelheden en melden overlast van geluid en trillingen. Die klachten kun je niet zo maar naast je neer leggen.

Meestal wenden deze dorpsgenoten zich ook tot de gemeente met het verzoek om snelheid-beperkende maatregelen te nemen. De gemeente reageert hierop verschillend. In het geval van de Plataanweg hebben we als dorpsraad weten te voorkomen dat de betonnen legoblokken als permanente oplossing in beeld kwamen.

Daarbij hebben we er op aangedrongen dat de Gemeente eerst contact zou zoeken met de omwonenden om de overlast te peilen. Het liep zoals het liep.

Lastige afweging
Bij snelheidsremmende maatregelen gaat altijd om een lastige afweging. Wat voor de een voordeel is, is voor een ander een nadeel. Omwonenden (Hoofdstraat, Nieuwstraat, Oud Ovezandseweg, noem maar op) zijn gebaat met een lage verkeersintensiteit en verkeersdeelnemers die zich aan de snelheidslimiet houden. Het plaatsen van verkeersremmers (van welk type dan ook) is voor de weggebruikers zelf weer een sta-in-de-weg. Zulke obstakels verplaatsen het verkeer soms ook van de ene straat naar de andere. Zo verplaats je een probleem zonder het op te lossen.

Wees een goede gast
De echte oplossing zit in ons eigen gedrag. Hoe hard rij jij eigenlijk in en door ons dorp? Daar kun je de gemeente, de dorpsraad of wie dan ook niet op aanspreken; daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Als iedereen zich een beetje meer aan de regels houdt zijn al die lelijke legoblokken, drempels, heuvels, versmallingen en wat je nog meer kunt bedenken niet eens nodig. Daarom deze oproep. Gedraag je als weggebruiker een beetje als een goede gast. Relax en ontspan een beetje als je Ovezande in- of uitrijdt. Daar doe je veel mensen in ons dorp een groot plezier mee.

Dorpsraad Ovezande

Plantjesmarkt

Wegens enthousiaste reacties en een goede opbrengst vorig jaar, organiseert de Dorpsmoestuin Ovezande dit jaar wederom een plantjesmarkt in Buurtgemak Toby van Liere. De verkoop vindt plaats van vrijdag 30 april t/m zaterdag 8 mei aanstaande.

De opbrengst komt, evenals vorig jaar, weer ten goede aan de Voedselbank de Bevelanden. De vrijwilligers van de Dorpsmoestuin hebben de volgende plantjes met zorg opgekweekt. Er zijn tomaten, pepers, bieslook, zonnebloemen, marokkaanse munt, stokrozen, lavendel, maagdenpalm, akelei e.a.

Legoblokken op de Plataanweg

Niemand zal ontkennen dat op de Plataanweg richting Hoofdstraat veel te hard gereden wordt. Alhoewel duidelijk aangegeven is dat 30 kilometer per uur de norm is, wordt er pas afgeremd bij de hoek Plataanweg/Hoofdstraat. In overleg met de Dorpsraad zijn er daarom de afgelopen maanden metingen verricht en het blijkt inderdaad dat 85% van het verkeer de 30 kilometer ruim overschrijdt.

Voor de Gemeente Borsele een reden om te onderzoeken of verkeersremmende maatregelen effect zullen hebben. Daarom zijn er als proef een aantal betonnen legoblokken neergelegd en wordt  opnieuw de snelheid gemeten. De testperiode duurt van 19 april tot 3 mei. Daarna zullen de blokken worden verwijderd omdat deze ongeschikt zijn voor een definitieve weginrichting en bovendien niet bepaald fraai om te zien.

Naar aanleiding van de testresultaten zal de gemeente besluiten of en wat voor verkeersremmende maatregelen nodig zijn. De omwonenden zijn vooraf geïnformeerd en aan hen is gevraagd hun ervaringen en wensen met de Gemeente en de Dorpsraad te delen.

Kortom, wordt vervolgd

Ommetje het Groentje

De Werkgroep Biodivers van Ovezande heeft vanavond aan de Plataanweg een houtsnipperpad geëgaliseerd. De houtsnippers zijn gratis ter beschikking gesteld door een kantonnier van het Waterschap. Fijn dat het Waterschap zo snel en accuraat wilde meewerken. De werkgroep heeft het plan opgevat om in en rond de kern van Ovezande zogenaamde “ommetjes” te realiseren waarbij wandelaars kennis kunnen maken met de specifieke Flora en fauna van Ovezande.

De werkgroep heeft tot doel de biodiversiteit in en om Ovezande te vergroten en de inwoners hierbij te betrekken om zo de waardering en de bewustwording van de natuur te vergroten. Van groot belang hierbij is de inwoners in de gelegenheid te stellen om daadwerkelijk mee te helpen. (bijvoorbeeld bij de Vlinderidylle).

De locatie van het houtsnipperpad werd vroeger “het Groentje”genoemd en is mogelijk het begin van een “ommetje” Plataanweg-het Groentje-Vlinderidylle.

Loek Meneere

De winter voorbij..

Nu de dagen warmer worden komt ook de natuur tot leven. Op het perceel waar straks de vlinderidylle moet verrijzen doen de ingezaaide zaadjes hun best om zich om te vormen tot mooie planten en bloemen.

Ook de heren van de werkgroep biodiversiteit zijn weer flink aan de slag gegaan. Zaterdag 27 maart werden er palen aangevoerd en gezaagd om met die paaltjes aan te geven waar de onderhoudsstrook moet komen.

Dinsdagavond 30 maart wordt er klaver ingezaaid op de onderhoudsstrook en er worden vlinderstruikstekken ( in de kleuren paars tot lila) en kleine meidoornstruikjes geplaatst. Daarna moet de werkgroep nog verder aan de slag met het maken en schilderen van een toegangspoort en het maken en plaatsen van een zitgelegenheid.

De omwonenden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten via een whatsapp groep. Nu maar hopen dat er in april, bij warm weer, spoedig bloemen en vlinders te ontdekken zijn.

Mochten er mensen zijn met een witte vlinderstruik dan houdt de werkgroep zich warm aanbevolen om er stekken van in ontvangst te nemen. Die blijken nogal in trek te zijn bij vlinders!