Boerenhofstedes in Ovezande

Rondom Ovezande lagen er in de 1e helft van vorige eeuw vele grote hoeven ook wel “hofstedes” genoemd. Zuid-Beveland had tot in de jaren 60 hoofdzakelijk een agrarische bestemming, er was nauwelijks industrie, zodat er onder de bevolking veel land-arbeiders op en rond deze hofsteden werkten.Tom Rentmeester schrijft er deze week weer uitgebreid over. Met mooie oude, maar ook met recente foto’s Zijn artikel is natuurlijk weer te vinden in de rubriek geschiedenis onder het kopje economie.

“Hroeten uut Amerika……”

Dit verwacht je niet…., je krijgt plotseling een mail met een reactie vanuit Amerika op het artikel “Zeeuws meisje”, geplaatst 27-11-2021 onder de categorie geschiedenis / cultuur in de “Dorpskrant Ovezande”! Wordt die daar dan ook al gelezen?  Jazeker,  emigranten vanuit Zuid-Beveland, naar andere landen en werelddelen, kijken terug op hun voorgeschiedenis met al die  mooie specifieke herinneringen, zoals de toen gangbare streekdracht, omgeving en cultuur uit hun jeugd. Tom schrijft over dit contact in de rubriek geschiedenis/overig

Ovezandse verzamelaars

Wat een verzamelaars kent Ovezande!. Tom Rentmeester schrijft zelf in zijn bijdrage van deze week: “Plots ontdek je dat iemand uit Ovezande een bijzondere verzameling als hobby heeft en soms weet je het al langer, maar vraag je je af hoe het er nu mee staat. In dit artikel een verzameling racefietsen met attributen uit de wielersport en postzegels uit alle landen.” Natuurlijk is zijn artikel weer te vinden in de rubriek geschiedenis/overig.

Ovezande schrijft..

Wie kent het volkslied van Ovezande niet, geschreven door Adrie Boonman, of het prachtige gedicht van Bennie Vermeule over ons dorp? Lezen en schrijven leerden ze met een leesplankje. Kattekwaad uithalen op straat! Ontdek hen en hun gedichten in de Rubriek Geschiedenis/Cultuur. Tom Rentmeester weet er weer leuk over te vertellen.

Ovezande schrijft

Er is altijd veel in en over Ovezande geschreven. Wat denk je van het boek van Jan van Rijsingen over Café Walraven waarbij Café Verbeek een beetje als voorbeeld diende? Maar er waren ook gedichten en historische boeken. En nu schrijft Tom Rentmeester daar weer over in de dorpskrant en wel in de rubriek Geschiedenis onder het kopje cultuur.

Ovezande verzamelt…

Ovezande kent een aantal bijzondere verzamelingen. Zo heeft Toon Koens een enorme verzameling oude petroleumstellen en heeft de Witte Hoeve een heus koffiepottenmuseum met meer dan 1700 koffie-en theepotten! Ook verzamelt Tom Rentmeester zelf meetinstrumenten. Over deze oude collecties schrijft hij in de rubriek geschiedenis/overig.

De opkomst van de televisie

In 1955 zag Tom Rentmeester voor het eerst televisie bij de familie Boonman. Zwart/wit natuurlijk en met maar één zender. Reclame kende ze toen nog niet op de televisie en er moest kijk-en luistergeld worden betaald om de zender in de lucht te houden. Hoe de tv zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld en wat er zoal op de buis te zien was beschrijft Tom weer in zijn bijdrage over de geschiedenis van Ovezande. Te lezen onder het kopje economie.

Economie in opbouw

In de periode na de Tweede Wereldoorlog moest het land weer worden opgebouwd en gezinnen van inkomsten worden voorzien. Aan de hand van het bedrijf van zijn vader vertelt Tom Rentmeester hoe dat destijds ging en welke onzekerheden men tegenkwam. Natuurlijk weer te lezen in de rubriek geschiedenis/economie