De hervormde lagere school en kerk in Ovezande

In zijn jeugd was er in Ovezande nog een protestantse lagere school, gelegen naast de hervormde kerk op de hoek Hoofdstraat – Kerkplein. In 1962 sloot de school haar deuren. Ook was er een hervormde kerk. In 2003 was er de laatste kerkdienst en werd de hervormde gemeente in Ovezande opgeheven. Tom Rentmeester schrijft er over in de rubriek geschiedenis/Onderwijs en kerk.

“En dan naar kostschool….”

Halverwege de vorige eeuw was het gebruikelijk dat jongens van katholieke huize en uit de wat betere milieus naar kostschool gingen. Ook Tom Rentmeester moest eraan geloven. Hoe hij dat heeft ervaren beschrijft hij in zijn nieuwste bijdrage in de rubriek geschiedenis onder het kopje “onderwijs en kerk”

De Roode Hoeve in crisistijd

Eind 19e eeuw kwam de eerste generatie van de familie Goense op de Roode Hoeve wonen. Dat het wonen en beheren van een boerderij, zeker in crisistijd, niet altijd gemakkelijk was vertelt Tom Rentmeester in zijn bijdrage van deze week over de hoeven met een gekleurde naam. Natuurlijk weer te vinden in de rubriek geschiedenis onder het kopje “Boerenhofstedes”.

Een Oostenrijks meisje op Ovezande

Deze week het laatste deel over het leven van de geadopteerde dochter van Mr. de Waal, geschreven door haar zoon Herman van Woerkens in de rubriek Geschiedenis onder het kopje “Een Oostenrijks meisje op Ovezande”

Hij doet nog wel een oproep aan de inwoners van Ovezande. Zijn er wellicht meer mensen die nog herinneringen hebben (via (groot)ouders) aan opgevangen Oostenrijkse kinderen in Ovezande of de omgeving daarvan. Reacties aan info@dorpskrantovezande.nl

De Roode Hoeve

In het vervolg op zijn artikelenreeks over de Boerenhofstedes in en rond Ovezande met een “gekleurde naam”, schrijft Tom Rentmeester dit keer over de Roode Hoeve. Na grondig onderzoek en met hulp van Clazien Goense en Els Rentmeester heeft hij er weer een lezenswaardig en interessant verhaal over geschreven. Natuurlijk weer te vinden onder de rubriek geschiedenis/economie

Een nieuw begin

Pas in 1951 ontving de moeder van Herman een schrijven van de gemeente Alkmaar, waarin werd medegedeeld, dat zij de haar in 1945 afgenomen Nederlandse nationaliteit weer terugkreeg. Dat betekende dat ze eindelijk weer het land uit kon zonder risico te lopen niet meer terug te kunnen. Dit was het sein voor Hermans ouders om die zomervakantie naar Oostenrijk te gaan, zodat de vader van Herman eindelijk kennis zou kunnen maken met de moeder en de rest van de familie van zijn moeder. Herman van Woerkens schrijft erover in zijn één na laatste bijdrage over de geschiedenis van een Oostenrijks meisje in Ovezande in de rubriek geschiedenis