Voetjesactie Ovezande

Al in januari 2021 zou de eerste “voetjesactie” in Ovezande plaats vinden. Door de destijds geldende coronamaatregelen ging de actie echter niet door. Maar donderdagavond 26 januari jl. verzamelden zich dan eindelijk politie, boa’s en dorpsraadsleden op het Soosplein om een rondje door het dorp te maken. De donkere maanden van het jaar zijn weer aangebroken, wat voor inbrekers een reden is om op zoek te gaan naar nieuwe locaties waar misschien een raam, deur of hek open staat of andere zwakke plekken waar ze gemakkelijk hun slag kunnen slaan.

Afgelopen donderdag was het dan zover voor Ovezande. Om klokslag 18.30 uur kregen de aanwezige dorpsraadsleden tekst en uitleg en werd er op aangeven van de dorpsraadsleden een rondje gemaakt door een deel van Ovezande met het grootste risico. Vooral brandgangen en donkere plekken kregen aandacht. Een enkele keer werd er bij een bewoner aangebeld om hen te waarschuwen voor een potentiële inbraakgevoelige situatie.

Met name bij de brandgangen bleek de verlichting nogal eens onvoldoende en de eventuele vluchtweg eenvoudig. Maar over het algemeen houden de Ovezandenaren hun deuren, hekken en ramen goed gesloten. Op een openstaande garage na (waar overigens niets in zat) en de open entree bij de fysiotherapeut, bleken er weinig op-of aanmerkingen te maken zijn over het gedrag van onze inwoners. De politie was ook blij met de vele deurbellen met camera in onze straten. Dat we desondanks alert moeten blijven bleek uit het korte gesprek met een inwoonster die toevallig langsliep en vertelde dat zij de zaterdag ervoor melding had gemaakt van een poging tot inbraak in de Hoofdstraat. Toen zij een alarm nabij de snackbar af hoorde gaan en een tweetal mannen, zonder om te kijken, weg zag lopen besefte ze dat er iets aan de hand was en belde de politie. Als je dan toch in gesprek bent met de politie, dan kun je meteen klagen over het vuurwerk dat ook nu nog wordt afgestoken of die auto’s die ergens geparkeerd staan zonder dat er ooit iemand naar kijkt. Geadviseerd werd om altijd een melding te doen, ook al kan de politie op dat moment geen actie ondernemen. En die auto’s mogen helaas op de openbare weg blijven staan zolang er wegenbelasting wordt betaald en er een groene kaart in het bezit is van de eigenaar.

Er is afgesproken om het rondje nog een keer te doen als het lichter is en een stuk warmer. Want waar Ovezandenaren goed in zijn is het open laten staan van auto’s en autoramen en zelfs de voordeur van hun huis tijdens de nacht om het huis wat af te koelen in de warme zomermaanden.

Uitnodiging Gemeente Borsele

Met de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales wordt Borsele de groene meterkast van Nederland. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe werkt zo’n kerncentrale eigenlijk? Zijn er dan nog meer hoogspanningsmasten nodig? Wat betekenen alle ontwikkelingen in het Sloegebied voor de leefkwaliteit in Borsele? Inwoners hebben behoefte aan meer informatie over de impact van de grootschalige energietransitie in de gemeente. Daarom wil de gemeente kennissessies gaan organiseren. Maar hoe gaan we dat doen, over welke onderwerpen moet het gaan en wie moeten we uitnodigen als spreker(s)? Denkt u met ons mee daarover op maandag 27 februari om 19.30 uur in het dorpshuis in Borssele

De uitnodiging is te vinden onder deze link: Uitnodiging brainstorm ‘hoe organiseren we kennissessies over de grootschalige energietransitie in de gemeente Borsele’ | Gemeente Borsele

Goede aftrap afvalproject Ovezande

Na op een geslaagde proef in Nieuwdorp is de gemeente Borsele eind januari ook in (een deel van) Ovezande gestart met een afvalproject. Het doel is het percentage restafval sterk te verminderen. In Nieuwdorp is deze actie succesvol: het restafval is er met 30% teruggebracht.

Duurzaamheid
De gemeente doet dit enerzijds omdat er nog steeds ruim 100 kilo per inwoner per jaar te veel restafval wordt aangeboden, anderzijds uit duurzaamheidsoogpunt: veel van wat in het restafval belandt kan nog gerecycled worden of een tweede leven krijgen via de kringloop of
textielcontainer bijvoorbeeld.

Nee-nee sticker
De betreffende bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Niet alle adressen doen nu mee. Alleen de adressen die in de ophaalroute van het project vallen, hebben een brief ontvangen. Heeft u echter een nee-nee sticker op uw brievenbus, dan kon de informatie niet bezorgd worden. Of heeft u door een fout in de bezorging wellicht ook geen brief ontvangen? U kunt u dit melden via mailadres nietallesisrest@borsele.nl of telefonisch bij onze receptie: 0113-23 83 83.

Ophaalroute
Op het kaartje dat bij dit bericht is gevoegd staat de ophaalroute. Ligt uw woning binnen de zwarte lijnen, dan valt uw adres binnen het project.

Resultaat eerste check
Deze week heeft een eerste check plaatsgevonden van de restafvalcontainers in Ovezande. Het mooie resultaat: meer containers, minder afval. Tel daarbij op dat er geen enkele rode en maar 13 gele kaarten hoefden te worden uitgedeeld: de gemeente kan spreken van een prima start!

Parkeerverbodzone en laadpaal

Er wordt vaak te dicht bij de ingang van de kerk aan de Hoofdstraat geparkeerd. Dat levert soms vervelende situaties op, zoals onlangs bij een begrafenisstoet gebeurde. De tegels met NP erop blijken onvoldoende te zijn of worden over het hoofd gezien. Daarom is besloten een parkeerverbodszone in te stellen rond de kerk en precies aan te geven waar wel geparkeerd mag worden. Binnenkort zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Daarnaast blijkt de elektrische laadpaal dusdanig vaak gebruikt te worden dat het wenselijk is er een tweede naast te installeren. Kortom de Schutterstraat heeft alle aandacht de komende tijd.

Wie was er bij?

In 2004 was Borsele aangewezen als de gemeente voor de Nationale Boomfeestdag. Aanvankelijk was e.e.a. georganiseerd omtrent de geboorte van Princes Amalia maar daags voor het festijn overleed koningin Juliana. De boom is toen aan haar opgedragen. Kinderen uit heel Zeeland waren uitgenodigd voor deze boomfeestdag, waaronder kinderen uit Ovezande.

De leerlingen uit Ovezande waren erg boos omdat de door hen en andere kinderen met veel ceremonie geplaatste bomen daags na het planten waren verwijderd en elders in de Borsselse polder herplaatst. Ben je of ken je iemand die destijds als leerling van de Zandplaat bij die boomfeestdag aanwezig was en nu rond de 30 jaar zal zijn, laat dit dan even weten via een mailtje aan info@dorpskrantovezande.nl

Hun verhaal, hun jeugdervaring, van de gebeurtenis is een waardevolle aanvulling op de ‘geschiedschrijving’ van Borssele.

De bovenstaande afbeelding van de plaquette is, vanwege het overlijden van Juliana, nooit toegepast. Op het hek rond de huidige koningsboom zit een plaquette met een korte verwijzing naar de toenmalige koningin.

Lichtjestocht door Ovezande

Vanavond trok er een lichtjestour met meer dan 70 verlichte trekkers door Zuid-Beveland. Ook Ovezande deden ze aan. In een lange sliert reden ze door de Hoofdstraat, al toeterend en met geweldige muziek. Er hadden zich meer trekkers aangemeld dan mee konden en degenen die meereden hadden er erg veel werk van gemaakt. Het was een enorm spektakel om te zien en veel inwoners stonden dan ook langs de kant van de weg om de boeren en boerinnen toe te zwaaien. Een indrukwekkende manier van de Bevelandse boeren om van zich te laten horen.

En omdat beelden weer meer zeggen dan woorden onderstaand een paar prachtige foto’s gemaakt door Jeffrey Balk.

Of je het nu wilt of niet, je ontkomt op dit moment niet aan de discussie over het kabinetsbesluit om twee nieuwe kerncentrales in de gemeente Borsele te plaatsen. . In bijna alle dorpen zijn discussies gevoerd met geïnteresseerden of die worden nog gevoerd.

Inmiddels hebben we allemaal een brief van de gemeente gekregen met het verzoek een enquête in te vullen. Mochten inwoners toch meer willen weten, dan is er vandaag in de PZC voldoende informatie te vinden over de standpunten van voor-en tegenstanders onder deze link https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/borsele-wil-geen-nieuwe-hoogspanningsmasten-als-er-twee-kerncentrales-verrijzen~a8f10c53/ en hoe de gemeente Borsele erover denkt. Daarnaast is er inmiddels in Driewegen een actiegroep ontstaan onder de naam “Borsele tot de kern” met de website www.borseletotdekern.nl via welke site ook hun pamflet te downloaden is.

Overigens is in de enquête ook goed te lezen welke vragen er leven bij veel inwoners. Niet alleen kerncentrales vragen immers om transport van energie, maar ook windmolens en velden met zonnepanelen. Weinig aandacht wordt trouwens besteed aan de kernafvalopslag (Covra) en de mogelijkheid om versneld een in ontwikkeling zijnde thoriumcentrale te bouwen. Dit soort centrales kennen geen gevaar voor een meltdown en het afval is minimaal in vergelijking tot de huidige centrales. Ook over de horizonvervuiling door windmolens en zonnepaneel parken wordt niet of nauwelijks gesproken. Kortom Borsele neem het initiatief en zorg voor oplossingen!

Extra gesprek over mogelijke nieuwbouw kerncentrales

Op dinsdag 22 november organiseert de Gemeente Borsele voor de inwoners van Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande een extra ʻNazomergesprekʼ over de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales in Borssele. Burgemeester Gerben Dijksterhuis en wethouder Kees Weststrate gaan graag met inwoners van die dorpen in gesprek onder welke voorwaarden nieuwbouw van kerncentrales voor hen mogelijk is.

Aanleiding

Het Rijk wil twee nieuwe kerncentrales bouwen en zoekt daarvoor een geschikte locatie. Daarvoor kijkt het Rijk onder andere naar Borssele. Naar verwachting bepaalt het Rijk voor het einde van het jaar de voorkeurslocatie. Voordat de Rijksoverheid met de gemeente Borsele in gesprek wil gaan over nieuwbouw, willen we met onze inwoners hebben gesproken onder welke voorwaarden dat voor hen mogelijk is.

Nazomergesprekken

De gemeente Borsele stelt haar inwoners centraal in dit proces en wil als eerste zelf met direct omwonenden praten om te weten wat er speelt. Daarbij is het niet de vraag of men voor of tegen kernenergie is, maar welke voorwaarden er zouden moeten gelden als de vraag komt of er nieuwe kerncentrales in onze gemeente kunnen worden gebouwd. De Nazomergesprekken duren een uur en worden geopend door burgemeester Dijksterhuis. Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten.

Aanmelden

Het Nazomergesprek vindt plaats op dinsdag 22 november, tussen 19.30 en 20.30 uur, in dorpshuis ʼt Durpsuus (Smitsweg 24a) in Driewegen. Inwoners die interesse hebben om deel te nemen kunnen zich online aanmelden via www.borsele.nl/nazomergesprekken

Mocht iemand zich niet kunnen aanmelden, dan kan degene altijd even mailen naar de Gemeente of bellen (06 51 555 101), dan kunnen zij wellicht helpen waar nodig en gewenst.

Subsidie kleine maatregelen voor huurders gemeente Borsele


Gemeente Borsele helpt haar inwoners graag verder met energie besparen. Dit is goed voor het klimaat én je portemonnee. Om jou een kleine stap op weg te helpen biedt de gemeente een subsidie aan waarmee je eenmalig voor € 80,- aan gratis energiebesparende producten kan aanschaffen via één van onderstaande opties.
Meer informatie:
Ga naar www.duurzaambouwlokhttp://www.duurzaambouwloket.nl/rrew-borsele voor meer informatie