Kunst in Ovezande

Waar samenwerking tussen kunstenaars al niet toe kan leiden. In het kader van het festival cultuur in de zak, was er vandaag, zaterdag 23 oktober, een expositie van een drietal Borselse kunstenaars die al eerder plannen hadden om in het Wit Aerjaentje gezamenlijk te exposeren. Door de corona-maatregelen was het echter niet eerder mogelijk. Tineke van der Ven, Johannes den Hollander en natuurlijk eigenaresse Barbara van Dijk hadden elkaar gevonden in het thema schelp-en schaaldieren en dat bleek de bezoekers zeer aan te spreken. De aanloop was verrassend groot. Bijzonder was de weergave van de vloedlijn (vloedpad) bij de Kaloot van Tineke van der Ven. Dit keer niet als foto, maar tastbaar door de vele door haar gemaakte “stenen” die een prachtig pad vormden. De grote schilderijen van Barbara versierden de muren van de kerk en de zeefdrukken van Johannes den Hollander waren al voor een kwart verkocht. Ondanks het feit dat hij het thema van de dag niet helemaal had gevolgd. De expositie was zeker de moeite waard om jaarlijks een vervolg te krijgen.

Een eindeloos verhaal of actie?!

Al in 1992 was er een actiegroep tegen verkeersoverlast op de Nieuwstraat en de Hoofdstraat in Ovezande. Men ergerde zich vooral aan het vracht- en landbouwverkeer. Er werd toen al geroepen om een rondweg.

Tien jaar later zijn de inwoners opnieuw (of nog steeds niet) tevreden over de verkeersveiligheid in hun dorp. Vooral de toenemende hoeveelheid vrachtverkeer en de grootte van de voertuigen baarden de bewoners van de Nieuwstraat en het Kerkplein grote zorgen. Margriet Zagwijn vond het tijd voor actie en verzamelde handtekeningen en schreef een brief aan de Gemeente Borsele over de groeiende verkeersoverlast.

Op 19 november 2014 neemt Fred Quatfass afscheid als voorzitter van de dorpsraad en op de agenda staat als belangrijkste punt ”Landbouwverkeer door en rond Ovezande” Op 25 oktober 2018 wordt een brief aan B&W van Mevrouw Huyps in de raad behandeld en waar gaat deze over? De verkeersoverlast in Ovezande! En als laatste wordt er in 2020 en 2021 geklaagd over het te hard rijden op bijna alle toevoerwegen en met name op de Plataanweg.

Dit is zomaar een greep uit de acties tegen verkeersoverlast in Ovezande die het afgelopen decennium zijn gevoerd.

Deed de Gemeente dan helemaal niets? Jawel, maar met wisselend succes. Naar aanleiding van die acties werd er in het dorp een 30 km. zone ingesteld er werden plantenbakken in de Hoofdstraat geplaatst en er werden borden en paaltjes als wegversmalling aangebracht aan het begin van het dorp. Ook werd de gelijkwaardigheid van kruispunten aangegeven met cirkels en er kwam een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Onlangs zijn er nog snelheidsmetingen verricht en op de Plataanweg werden blokken geplaatst als test.

En nog altijd komen er veel klachten binnen bij de Dorpsraad over verkeersoverlast. Een reden om toch maar weer eens in gesprek te gaan met de verantwoordelijk wethouder. In dit gesprek bleek het vrachtverkeer wel degelijk te worden gemonitord en de wethouder heeft jaarlijks, rond de oogsttijd, gesprekken met de eigenaren van grote landbouwbedrijven om hen erop de wijzen dat hun werknemers of onderaannemers zich aan de geldende snelheidslimiet moeten houden. Hij heeft beloofd hen hier opnieuw aan te herinneren en ook de aannemers te benaderen.

Het inzetten van handhavers blijft lastig maar de Wethouder heeft toegezegd dit nogmaals onder de aandacht te brengen. Heel Borsele met haar 15 kernen beschikt maar over 1 fulltimer (BOA) die ingezet kan worden. De aandacht van de politie gaat steeds meer naar de snelwegen, omdat daar de meeste ongelukken gebeuren.

Volgens de Gemeente staat de Plataanweg op het programma om t.z.t. heringericht te worden. Geprobeerd gaat worden dit naar voren te halen en vooraf met de omwonenden te bespreken wat precies de wensen en knelpunten zijn. Misschien kan de dorpsraad daar een rol in spelen.

Maar het grootste knelpunt, het te hard rijdende lokale verkeer en het woon-werkverkeer uit de omliggende dorpen en de vele bezorgdiensten, kan door technische maatregelen niet verholpen worden. Dat probleem kan alleen verholpen worden als de inwoners van Ovezande er niet langer genoegen mee nemen en actie gaan voeren tegen de snelheidsovertreders en overlastgevers. Samen met Veilig Verkeer Nederland en in overleg met de Gemeente gaat de Dorpsraad kijken naar de mogelijkheden en de uitvoerbaarheid van zo’n actie.

Kortom wordt vervolgd!