Handtekeningen aangeboden

Gisterenavond 11 mei zijn aan de Gemeenteraadsleden van Borsele de 439 handtekeningen aangeboden waarmee wordt geëist dat er nu daadwerkelijk stappen ondernomen worden om iets te doen aan het pand aan de Hoogstraat/hoek Plataanweg. Een vijftiental inwoners waren aanwezig op de publieke tribune om die eis kracht bij te zetten. Zelfs een spandoek werd aan de raadsleden getoond.

Ter ondersteuning van het verzoek waren ook een aantal juridische mogelijkheden gevoegd bij de handtekeningen. De Gemeente Borsele staat nl. op het standpunt dat zij die mogelijkheden niet hebben. Alleen bij een gevaarlijke situatie of als de gezondheid in het geding is zouden ze actie kunnen ondernemen. Hun eigen Welstandsnota biedt echter wel degelijk mogelijkheden als ze gebruik maken van de excessenregeling in die nota. Verder is er gewoon ook een portie lef nodig! Er werden weinig vragen gesteld door de raadsleden. Eentje daarvan was de vraag of we de handtekeningen ook aangeboden hadden aan de eigenaar van het pand. Dat vinden we als dorpsraad niet onze taak. Dorpsraden hebben nl. de taak om de leefbaarheid in de dorpen en het welzijn van de dorpsbewoners te bevorderen. De dorpsraad fungeert als spreekbuis voor de dorpsbewoners naar de gemeente en informeert de gemeente actief over haar bevindingen. De gemeenteraad is echter het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Daarom werden de handtekeningen aan hen aangeboden. Fabian Schenk had in maart jl, al eens aandacht gevraagd voor het verwaarloosde pand. De wethouder gaf aan dat men in gesprek zou gaan met de eigenaren maar dat is tot op heden niet gebeurd.

We zullen de activiteiten goed in de gaten houden de komende tijd en er bij de gemeenteraadsfracties op aandringen om een motie in te dienen. Daar moet dan wel een meerderheid voor zijn om aangenomen te kunnen worden. De wethouder kan er dan toe gedwongen worden om echt aan de slag te gaan. Kortom, wordt vervolgd.

Toehoorders moesten op de 1e etage plaats nemen en konden daardoor de sprekers alleen op een scherm zien.

Parkeerverbodzone en laadpaal

Er wordt vaak te dicht bij de ingang van de kerk aan de Hoofdstraat geparkeerd. Dat levert soms vervelende situaties op, zoals onlangs bij een begrafenisstoet gebeurde. De tegels met NP erop blijken onvoldoende te zijn of worden over het hoofd gezien. Daarom is besloten een parkeerverbodszone in te stellen rond de kerk en precies aan te geven waar wel geparkeerd mag worden. Binnenkort zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Daarnaast blijkt de elektrische laadpaal dusdanig vaak gebruikt te worden dat het wenselijk is er een tweede naast te installeren. Kortom de Schutterstraat heeft alle aandacht de komende tijd.

Of je het nu wilt of niet, je ontkomt op dit moment niet aan de discussie over het kabinetsbesluit om twee nieuwe kerncentrales in de gemeente Borsele te plaatsen. . In bijna alle dorpen zijn discussies gevoerd met geïnteresseerden of die worden nog gevoerd.

Inmiddels hebben we allemaal een brief van de gemeente gekregen met het verzoek een enquête in te vullen. Mochten inwoners toch meer willen weten, dan is er vandaag in de PZC voldoende informatie te vinden over de standpunten van voor-en tegenstanders onder deze link https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/borsele-wil-geen-nieuwe-hoogspanningsmasten-als-er-twee-kerncentrales-verrijzen~a8f10c53/ en hoe de gemeente Borsele erover denkt. Daarnaast is er inmiddels in Driewegen een actiegroep ontstaan onder de naam “Borsele tot de kern” met de website www.borseletotdekern.nl via welke site ook hun pamflet te downloaden is.

Overigens is in de enquête ook goed te lezen welke vragen er leven bij veel inwoners. Niet alleen kerncentrales vragen immers om transport van energie, maar ook windmolens en velden met zonnepanelen. Weinig aandacht wordt trouwens besteed aan de kernafvalopslag (Covra) en de mogelijkheid om versneld een in ontwikkeling zijnde thoriumcentrale te bouwen. Dit soort centrales kennen geen gevaar voor een meltdown en het afval is minimaal in vergelijking tot de huidige centrales. Ook over de horizonvervuiling door windmolens en zonnepaneel parken wordt niet of nauwelijks gesproken. Kortom Borsele neem het initiatief en zorg voor oplossingen!