Ovezande schrijft deel 3

Het zijn vaak die kleine geschreven teksten bij afbeeldingen of foto’s in artikelen, die veel zeggen  over de levenswijze en cultuur uit een bepaalde streek en periode. En wat te denken van al die bijnamen?  Er is hier momenteel veel aandacht voor, dat bewijzen de vele reacties op de rubriek geschiedenis in de dorpskrant van Ovezande. Hierover kun je alles weer lezen in de nieuwste bijdrage van Tom Rentmeester in de rubriek geschiedenis onder het kopje cultuur

Even voorstellen…

Dat de Dorpskrant Ovezande niet alleen in Ovezande gelezen wordt, maar zelfs in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en natuurlijk Belgie weten we sinds kort. Al langer hadden we contact met Herman van Woerkens uit Alkmaar. Zijn grootvader was de alom bekende Meester De Waal. Herman heeft veel onderzoek gedaan naar het onderwijs destijds in Ovezande en wil dat graag met ons delen. In de rubriek “Voor het voetlicht” stelt hij zich aan ons voor.

Stijn van Staveren en het logo

Tijdens de dorpsraadsvergadering op 29 maart werden de plannen gepresenteerd voor het vieren van het 700-jarig bestaan van Ovezande in 2024. Later een uitgebreid verslag hierover. Prachtig vonden de aanwezigen het door Stijn van Staveren gemaakte logo voor de viering. Een interview met de in Ovezande geboren Stijn was daarom zeker op zijn plaats. Dit hele interview is te vinden onder de rubriek “voor het voetlicht”

Waarom de politiek in?

Als enige Ovezandenaar staat hij op een verkiesbare plek als we straks weer naar het stemhokje mogen. Genoeg reden om eens in gesprek te gaan met Fabian Schenk. Waarom gaat hij de politiek in en wat zijn zijn plannen? Mogen we als Ovezande in de toekomst dan op zijn steun rekenen? Lees erover in de rubriek “Voor het voetlicht”.